Luontojärjestöiltä mittava esitys Helsingin arvometsien säilyttämiseksi

Tiedote 17.6.2014
Luonnonsuojelujärjestöt ovat viime vuosina keränneet tietoja Helsingin alueen suojelullisesti arvokkaista metsäalueista. Tiedonkeruu on nyt saatu valmiiksi ja aineistot sekä niihin liittyvä viiden luontojärjestön aloite on toimitettu Helsingin kaupungille sekä Helsingin valtuutetuille. Aloitteessa ovat mukana Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa, Luonto-Liitto, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.
Kaupungille jätettyyn aloitteeseen sisältyy joukko kaupungin eri virastoille esitettäviä suojelu- ja turvaamistoimenpiteitä. Keskeisintä on arvometsien sekä laajempien luonto- ja virkistysalueiden osoittaminen säilyttävillä ja suojelevilla kaavamerkinnöillä Helsingin uudessa yleiskaavassa sekä asemakaavoituksessa.
Toinen hankkeen pääkoordinaattoreista Olli Manninen toivoo, että aineistoilla olisi erityistä vaikutusta parhaillaan työn alla olevaan Helsingin yleiskaavaan:
”Mitään todellista pakkoa rakentaa arvokkaille luonto- ja virkistysalueille ei ole. Kestävämpiä ratkaisuja löytyy muun muassa jo rakennettujen alueiden aidosta tiivistämisestä, korkeammasta rakentamisesta, liikenneväylien varsien ja teollisuusalueiden tehokkaammasta käyttöönotosta sekä siitä, että lopultakin luovutaan pientalojen levittämisestä säilyneille virkistysalueille.”
Esityksestä löytyy runsaasti sopivia kohteita myös lakisääteisiksi suojelualueiksi sekä Helsingin metsäisten suojelualueiden verkostoon, joka on valtuustoaloitteen pohjalta päätetty toteuttaa. Alueilla tulisi lisäksi kiinnittää erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja välttää ylimitoitettuja metsänhoitotoimia.
Aineistot julkaistaan kahtena karttana. Arvometsät -kartalle on koottu 214 metsää, joilla on paikallista, maakunnallista tai muutaman kohteen osalta jopa valtakunnallista suojelumerkitystä. Laajojen luonto- ja virkistysalueiden kartalle on puolestaan rajattu yli 20 hehtaarin kokoiset, Helsingin oloissa laajat metsävaltaiset luonto- ja virkistysalueet. Näitä on yhteensä 30 kappaletta.
Mahdollisimman luonnontilaisten metsäalueiden sekä laajempien luonto- ja virkistysalueiden säilyttäminen palvelee järjestöjen mielestä myös Helsingin kaupungin hallittua kasvua. Luontaiset metsä- ja ranta-alueet ovat olennainen osa Helsingin identiteettiä. Ne myös lisäävät asukkaiden viihtymistä tarjoten luontokokemuksia sekä monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa, rentoutua ja hiljentyä.
Aloite karttoineen löytyy osoitteesta http://helsinginmetsat.wordpress.com/
Lisätietoja:
Keijo Savola

Suojeluasiantuntija

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

keijo.savola@gmail.com

p. 045 652 1974
Olli Manninen

Luontokartoittaja

Luonto-Liitto

ollimanninen@yahoo.se

p. 050 594 0429

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin