Tringa ja Luonto-Liitto: Meri-Rastilaan luonnonsuojelualue

Luonto-Liiton organisoima mielenosoitus Meri-Rastilassa eilen käynnistyneitä metsänhakkuita vastaan tuotti heti tulosta: hakkuut keskeytettiin ennen kuin ne ehdivät edetä luonnonsuojelullisesti tärkeille alueille, ja Luonto-Liiton ja Tringan laatima esitys luonnonsuojelualueen perustamiseksi Meri-Rastilan metsään on parhaillaan kaupungin edustajien käsittelyssä.
"On käsittämätöntä, että Helsingin kaupunki hakkaa aluetta, joka kuuluu luontoarvoiltaan koko kaupungin alueen merkittävimpiin", ihmettelee Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander. "Meri-Rastilan luonnontilaisen kaltaiset vanhat metsät ja merenrannat ovat tiheään rakennetun alueen keskellä välttämätön keidas niin ihmisille kuin linnuillekin. Alueen suojelu turvaisi suositun virkistyskohteen ja luontoarvojen säilymisen myös tulevaisuudessa."
Helsingin kaupunki on selvittänyt alueen metsäisiä luontoarvoja viime vuonna. Lisäksi vuonna 2011 tehdyssä kääpäselvityksessä alueelta on löydetty useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja. Selvityksessä alueen on todettu kuuluvan lahopuulajiston osalta Helsingin tärkeimpiin. Kaupungin hakkuita toteutetaan kuitenkin vanhojen suunnitelmien mukaan, joissa näitä tuoreita selvityksiä ei ole huomioitu.
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin