Haliaksen kangaskiurut kuvaavat laskenta-aineistojen saloja

Laskettujen yksilöiden lukumäärät ovat mitä tyypillisintä aineistoa ekologisessa tutkimuksessa. Tällaisissa aineistoissa esiintyvän satunnaisuuden laadun ja määrän menetelmällinen huomioiminen on tärkeää tulosten kannalta. Satunnaisuutta aineistoon syntyy esimerkiksi parvikäyttäytymisen, ympäristön vaikutusten ja laskentatapojen myötä. Tiedot käyvät ilmi amerikkalaisen Ecology-tiedesarjan verkkosivuilla julkaistusta tutkimusartikkelista. Artikkeli myös esittelee menetelmän, jolla tällaisia eri vaihtelun lähteitä pystytään tutkimuksessa monipuolisesti huomioimaan.

Tutkimuksen esimerkkiaineistona on käytetty Hangon lintuasemalla laskettujen kangaskiurujen päivittäisiä syysmuuttomääriä vuosina 2007–2009. Tälle aineistolle ominaista on suuri päivittäinen vaihtelu; jopa nollapäiviä esiintyy säännöllisesti kesken parhaan muuttokauden. Asianmukaisella mallilla aineistosta voi silti arvoida vuosittaiset muuttomäärät sekä muuton ajoittuminen.

Lindén, A. & Mäntyniemi, S. (in press). Using negative binomial distribution to model overdispersion in ecological count data. – Ecology. [doi:10.1890/10-1831.1] Linkki alkuperäisjulkaisuun

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin