Saalistuspaineen kasvu kasvattaa haahkan poikuehoitoryhmien kokoa

Saalistuspaine on yksi keskeisistä syistä miksi eläimet esiintyvät usein parvissa. Tämä johtuu siitä, että ryhmässä peto huomataan aikaisemmin ja parvessa petoa voidaan hämätä, jolloin pedon on hankalampi valita yksittäistä kohdetta ja yksittäisen yksilön riski joutua saaliiksi on siten pienempi kuin yksinään.

Haahkanaaraista valtaosa muodostaa alkukesästä poikuehoitoryhmiä, ja vain kaikkein hyväkuntoisimmat naaraat hoitavat poikasiaan yksin. Haahkanaaraat voivat joutua useiden petojen, kuten minkin, huuhkaja ja merikotkan saaliiksi. Viime aikoina haahkanaaraiden pesimäaikainen kuolleisuus on ollut kasvussa läntisellä Suomenlahdella, minkä takia saalistuspaineen muutos voi vaikuttaa myös poikuehoitoryhmien kokoon.

Hangon lintuasemalla lasketut loppukevään ja alkukesän merikotkatiheydet ovat kasvaneet yli kuusinkertaiseksi, mikä kertoo saalistuspaineen muutoksen suuruudesta Hankoniemellä. Journal of Animal Ecology –sarjassa julkaistun artikkelin mukaan haahkan poikuehoitoryhmien rakenne onkin muuttuneet Hangon Tvärminnessä. Yksinhuoltajat ovat vähentyneet ja poikuehoitoryhmien koko on kasvanut vuosina 1997–2009, ja nämä muutokset ovat yhteydessä saalistuspaineen muutoksen kanssa.

Tulokset osoittavat, että saaliiksi joutumisen riski voi johtaa muutoksiin poikuehoitostrategioissa, jotka voivat vaikuttaa yksittäisen naaraan pesimämenestykseen ja siten koko populaation tuottavuuteen.

 

Linkki alkuperäistutkimukseen:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2656.2010.01757.x/abstract

 

Linkki Aronian rannikkotutkimusryhmän haahkasivulle:

http://www.novia.fi/eider/ (englanniksi)

http://www.novia.fi/ejder/ (ruotsiksi)

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin