Tringa: Espoon on huomioitava suojelualueselvitys Suomenojan alueen suunnittelussa

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa r.y.
ja Espoon ympäristöyhdistys r.y. tiedottavat 21.5.2010

Espoon on huomioitava teettämänsä suojelualueselvitys Suomenojan alueen
suunnittelussa

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ja Espoon ympäristöyhdistys ovat tyytyväisiä Espoon ympäristölautakunnan selvitykseen Suomenojan lintukosteikolle tarvittavasta suojelualueesta. Järjestöt kiittävät Espoota siitä, että se on ottanut vakavasti järjestöjen pitkäaikaisen huolen Suomenojan lintuparatiisin säilymisestä.

Tringa ja Espoon ympäristöyhdistys vaativat Espoota huomioimaan ulkopuolisella asiantuntijalla teettämänsä selvityksen Suomenojan alueen kehittämisessä ja toteuttamaan alueen maankäytön selvityksen osoittaman alueen luontoarvot turvaten. Espoo on suunnitellut Suomenojan alueelle uutta asuin- ja toimistoaluetta sekä arvokkaan lintukosteikon halkaisevaa tietä.

Espoon kaupunginvaltuusto edellytti 2009 lokakuussa tekemässään päätöksessä, että Suomenojan kaavoituksen yhteydessä on varmistettava alueen linnustoarvojen säilyminen. Espoon ympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 20.5. juuri valmistunutta selvitystä Suomenojan linnustolle tärkeän alueen rajauksesta.

Espoon ympäristölautakunnan tilaama selvitys: www.birdlife.fi/temp/Finno.pdf
Espoon ympäristölautakunnan päätösesitys: www.birdlife.fi/temp/Suomenoja.doc

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin