Ensimmäiset naurulokit saapuivat Suomenojalle

Uudenmaan kevään ensimmäiset juhlapukuiset naurulokit havaittiin Hangossa 20.3. Seuraavana päivänä nähtiin kolme keväisesti ääntelevää ja tulevaa pesimäkautta enteilevää lintua myös Espoon Suomenojalla, jossa pesii yksi maamme suurimmista naurulokkiyhdyskunnista. Toukokuun alkuun mennessä paikalle on viime vuosina saapunut liki 4000 naurulokkiparia. 

Naurulokki on Suomessa uhanalainen laji, joka on valitettavasti uhattuna myös Espoon kaupungin kaavoitus- ja rakennussuunnitelmien vuoksi. Jo aiemmin on tehty päätös Suomenojan vedenpuhdistamon siirtämisestä muualle, mikä osaltaan on lisännyt painetta alueen rakentamiselle.

Ihmisasutus ei sovi naurulokkiyhdyskunnan takia nykyistä lähemmäksi. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan Teerijärvellä naurulokkien ja ihmisten rinnakkaiselo kärjistyi "lokkisodaksi". Myös Suomenojan kosteikon eteläpuolella sijaitsevassa venesatamassa naurulokkeihin suhtaudutaan ynseästi, vaikka valtaosa linnuista poistuu alueelta jo heinäkuun aikana.

Mahtavan naurulokkiyhdyskunnan tarjoama suoja houkuttelee Suomenojalle runsaasti pesiviä vesilintuja, kuten harmaasorsia ja mustakurkku-uikkuja. Suomenoja onkin Suomen tuottoisimpia sorsien poikuevesiä, ja se on arvokkaan linnustonsa vuoksi luokiteltu kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi (IBA). Tästä huolimatta aluetta ei ole vieläkään virallisesti suojeltu.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin