Syyskokouksen satoa

Tringan syyskokous pidettiin 5. marraskuuta 2009 tutussa paikassa Tieteiden talolla. Kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen syyskokousasiat, eli talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymisen tulevalle vuodelle. Lisäksi syyskokouksessa valittiin jokavuotiseen tapaan yhdistykselle uusi hallitus. Kokouksessa puheenjohtajan nuijaa heilutti Pertti Uusivuori, ja kokousasiat saatiin sutjakasti lävitse.  Yhdistys hyväksyi yksimielisesti hallituksen esittämän talousarvion ja toimintasuunnitelman.

Vuoden 2010 tärkeimpiä projekteja ovat Sipoonkorven suojelualueeseen panostaminen ja atlaskartoitusten loppuunvieminen. Vapaaehtoisten toimijoiden pienestä määrästä ja yhdistyksen suuresta koosta johtuen Tringan puheenjohtajan pesti on melkoisen työllistävä. Tämän vuoksi toimintasuunnitelmaan kirjattiin myös tavoite, että yhdistyksen puheenjohtajalle maksetaan palkkio yhdistyksen luotsaamisesta. Summaksi ehdotettiin 1000 euroa vuodessa.

Talousarviossa suurimpana uutena kulueränä esiteltiin Uudenmaan linnusto -kirjan viimeistely ja julkaisu. Tämä monivuotinen projekti on vihdoin edennyt siihen pisteeseen, että kirjalle etsitään parhaillaan taittajaa. Julkaisu on vuorossa keväällä. Kirjaa saa tilata ennakkoon, mutta paino- ja taittokustannuksia varten budjettiin varattiin 10 000 euron lovi. Näin ollen budjetti on alustavasti 10 000 euroa alijäämäinen. Tämän ei pitäisi kuitenkaan horjuttaa yhdistyksen taloutta, sillä aiempina vuosina tilinpäätökset ovat olleet plussan puolella.

Yhdistykselle valitiin myös uusi hallitus. Yhdistyksen keulapaikalle, puheenjohtajaksi valittiin hallituksen esityksen mukaisesti Seppo Vuolanto. Seppo on pitkän linjan lintuharrastaja, joka on noussut koko kansan tuntemaksi lintumieheksi toimiessaan Luontoillan lintuasiantuntijana. Päivätyönsä Seppo on tehnyt ympäristöhallinnossa ja on mm. EU:n luontodirektiivien asiantuntija.

Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä Andreas Linden ja yhdistyksen nykyinen sihteeri Elina Peuhu käyttivät erovuoron. Lisäksi Roland Võsa ilmoitti, ettei pysty jatkamaan vaihto-oppilasvuoden takia hallituksessa ja eroaa näin kesken kaksivuotisen toimikautensa. Kiitokset kaikille kolmelle, työpanoksenne on ollut valtava!

Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin uusina jäseninä Harri Hölttä,  Risto Nevanlinna ja Mari Pihlajaniemi.  Erovuoroisista Hannu Holmström päätti jatkaa hallitusvuoroaan, samoin Kaisa "Vilppu" Välimäki. Molemmat jatkavat yhden kauden ajan jolloin saadaan normaali hallituksen vaihtorytmi (Puheenjohtaja+ 3 jäsentä tai VPJ+neljä jäsentä) Tringan hallitus vuodelle 2010 on seuraavanlainen:

 • Puheenjohtaja: Seppo Vuolanto
 • Varapuheenjohtaja: Tuomas Seimola
 •  Jäsenet:
  • Jorma Lindfors
  • Harri Hölttä
  • Antto Mäkinen
  • Hannu Holmström
  • Risto Nevanlinna
  • Mari Pihlajaniemi
  • Vilppu Välimäki

Syyskokouksen päätteeksi läsnäolijat saivat nauttia Tom Lindroosin kuvaesityksestä Kazakstanin linnustosta. Tämän jättikokoisen Keski-Aasian maan linnustosta tiedetään vielä hyvin vähän. Lindroosin ottamat valokuvat ja havainnolliset tarinat retkeilystä Kazakstanin eri osissa olivat suomalaisittain erittäin mielenkiintoisia. Monet täällä tuiki harvinaiset linnut ruostesorsasta musta- ja lyhytvarvaskiuruihin sekä eksoottisin uunilintulajeihin esiintyvät aron ja puoliaavikon peittämässä maassa runsaslukuisina. Kazakstanissa on lisäksi mm. maailman pohjoisin luonnonvarainen flamingokanta. Esitystä seurasi perinteinen jatkotilaisuus Mannerheimintien Iguana-ravintolassa.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin