Haliaksen aineistoa hyödynnetty väitöskirjatyössä

Hangon lintuaseman muuttoaineistoa on hyödynnetty perjantaina 8.5. tarkastetussa Aleksi Lehikoisen väitöskirjassa. Väitöskirjassa selvitettiin ilmaston vaikutusta haahkan ja petolintujen muuton ajoittumiseen sekä pesintään. Haliaksen aineistoa hyödynnettiin haahkaa ja varpushaukkaa koskevissa osatöissä. Tutkimustulosten perusteella haahkan kevätmuutto on aikaisempaa mitä aikaisemmin jäät lähtevät. Haahkojen kevätmuutto onkin aikaistunut yli pari viikkoa vuodesta 1979. Varpushaukan kevätmuuton alku ja syysmuuton alkupuolisko ovat aikaistuneet. Varpushaukan pesintä on myös aikaistunut noin viikolla, minkä takia nuoret linnut varttuvat aikaisemmin ja voivat lähteä aikaisemmin syysmuutolle. Väitöskirjan yhteenveto ja suomenkielinen tiivistelmä on ladattavissa aseman nettisivuilta.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin