Suomenoja paras paikka Espoon jätevedenpuhdistamolle

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri, Espoon ympäristöyhdistys ja Tringa tiedottavat 8.5.2009

SUOMENOJA PARAS PAIKKA ESPOON JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLE

Ympäristöjärjestöjen mielestä Espoon jätevedenpuhdistamon säilyttäminen Suomenojalla on halvin, helpoin, nopein ja varmin vaihtoehto. Muut paikat ovat ongelmallisia kustannusten, kaavojen, ympäristön ja virkistyskäytön kannalta.

Espoon jätevedenpuhdistamo on parasta säilyttää Suomenojalla. Se on jätevedenpuhdistamon kehittämisen kannalta halvin, helpoin, varmin ja nopein vaihtoehto. Tätä mieltä ovat Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri, Espoon ympäristöyhdistys ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa.

Espoossa on esitetty ajatuksia, joiden mukaan Suomenojan puhdistamon siirto muualle mahdollistaisi laajan asuntorakentamisen alueella. Suomenojalla sijaitsee kuitenkin valtakunnallisesti arvokas lintukosteikko. Jätevedenpuhdistamo sopii lintukosteikon naapuriksi mutta laaja asuntorakentaminen ei. Rakentaminen häiritsisi valtakunnallisesti merkittävää uhanalaisen naurulokin yhdyskuntaa ja naurulokit taas uutta lähiötä. Järjestöt muistuttavat, että Espoon valtuusto päätti viime vuonna turvata lintualueen arvot. Valtuusto painotti silloin lintukosteikon suojavyöhykkeen ja alueen ekologisten yhteyksien turvaamista.

Jätevedenpuhdistamon siirtäminen esimerkiksi Blominmäkeen tai Sammalvuoreen johtaisi ristiriitoihin nykyisten kaavojen, ympäristöarvojen ja virkistyskäytön kanssa. Kaavojen muuttaminen ja lupien hankkiminen uuteen paikkaan olisi hidasta ja kallista. Se johtaisi varmasti myös pitkään valituskierteeseen.

LISÄTIEDOT
– Espoon ympäristöyhdistys, varapuheenjohtaja Pasi Raipola 040 507 2004
– Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri, luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola 0400 615 530

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin