Kokeile ruokintapaikan seurannan uutta ohjelmaa!

Lokakuun 2008 alusta alkoi lintujen ruokintapaikkojen seurannan 21. talvi. Ruokintapaikkaseuranta on luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämä pitkäaikaisseuranta. Seurantaa tehdään yli 200 paikalla eri puolilta Suomea. Kertyvät tiedot ovat tärkeitä, sillä talviruokinta on voimakkaasti muuttamassa Suomen linnustoa. Ruokintapaikkatutkimuksen ohjeet, lomakkeet ja laaja tuore raportti ovat verkko-osoitteessa:
http://www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/ruokintapaikkaseuranta/index.htm

Tule mukaan, jos voit seurata ruokintapaikan lintumääriä muutamana päivänä viikossa. Kokeile Pekka Suopajärven kehittämää, paperilomakkeet korvaavaa Excel-ohjelmaa, johon voit tallentaa päiväkohtaiset eri lajien suurimmat lukumäärät. Linnustonseuranta@Luomus.fi; Risto A. Väisänen/Eläinmuseo, puh. 09-191 28840

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin