Punajalkahaukkoja liikkeellä!

Viikonlopun huomiota herättävin lintuilmiö on ollut nuorten punajalkahaukkojen invaasio eteläiseen Suomeen. Punajalkahaukka on Suomessa ja Tringan alueellakin vuosittainen, mutta harvalukuinen vierailija, jota tyypillisesti havaitaan muutamia yksilöitä vuodessa, enimmäkseen muuttoaikaan. Laji pesii Itä-Euroopassa mm. Venäjällä ja Unkarissa ja se suuntaa syysmuutolla Afrikkaan. Joinakin vuosina punajalkahaukkoja vaeltaa pesimäkauden jälkeen myös pohjoiseen, tällöin liikkeellä ovat erityisesti nuoret linnut. Tavanomaista huomattavasti laajempia esiintymisiä on havaittu Suomessa edellisen kerran vuosina 2019 ja 2005.

Lauantaina punajalkahaukkoja havaittiin etenkin rannikon muutonseurantapaikoilla, mm. Espoon Maarin tornista laskettiin päivän aikana 10 muuttavaa lintua. Sunnuntaina lintuja ilmoitettiin jo laajemmalta alueelta, myös sisämaan puolelta, parhailta paikoilta useamman linnun kerääntymiä. Punajalkahaukat saapuivat Suomeen lämpimän virtauksen myötä etelästä Baltian suunnalta, jossa punajalkahaukkojen runsaasta esiintymisestä raportoitiin aiemmin viime viikolla. Varovaisten arvioiden mukaan lintuja on tällä hetkellä Suomessa vähintäänkin satoja, joten nyt kannattaa suunnata retkelle sopivalle paikalle, kuten laajoille peltoaukioille tai ruovikkoisille lahdille! Jotta esiintymisen laajuudesta saataisiin mahdollisimman kattava kuva, kaikki havainnot punajalkahaukoista kannattaa ilmoittaa lintutietopalvelu Tiiraan.


Nuoren punajalkahaukan tuntomerkkejä ovat mm. siiven alapuolen leveälti tumma takareuna. Kuvaaja: Markus Kanninen
Nuoren punajalkahaukan tunnistaa myös pään kuvioista: punajalkahaukalla on kapeampi ”maski” ja valkoinen otsa, joka antaa linnusta nuolihaukkaa vaaleapäisemmän vaikutelman. Kuvaaja: Mika Bruun
2560 1706 Johannes Silvonen
Kirjoita jotakin