Tringa myöntää linnustonsuojeluapurahaa

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) © Matti Rekilä

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry julistaa haettavaksi apurahan toimialueellaan Uudellamaalla tapahtuvaa linnuston suojelu- ja tutkimustyötä varten. Hakijan on oltava Tringan jäsen. Apurahan hakuaika on 1.–28.2.2021. Jaettava summa on enintään 5000 euroa ja se voidaan jakaa yhdelle tai useammalle hankkeelle. Apurahaa voidaan myöntää myös merkittävän lintuharrastustoiminnan edistämiseen.

Vapaamuotoiset apurahahakemukset tulee toimittaa sähköpostitse 28.2.2021 mennessä osoitteeseen sanna.makelainen(ät)helsinki.fi. Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, josta selviää haettavan apurahan käyttötarkoitus ja suuruus, kustannusarvio sekä hakijan yhteystiedot ja pankkitilinumero.

Tringan hallitus päättää apurahan jakamisesta maaliskuun aikana ja apuraha voidaan jättää kokonaan jakamatta tai jakaa vain osa haettavasta summasta.

Apurahan saajan on toimitettava Tringa ry:lle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä yhden (1) vuoden kuluessa apurahan saamisesta sekä kirjoitettava Tringa-lehteen lyhyt raportti hankkeesta ja sen tuloksista. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajille sähköpostitse ja apurahapäätöksestä ilmoitetaan kevätkokouksessa 8.4. ja sen jälkeen myös yhdistyksen kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Tiedustelut: Sanna Mäkeläinen sanna.makelainen(ät)helsinki.fi, Tringan hallituksen jäsen

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin