Tringan sääntömääräinen syyskokous 7.11.2019 Tieteiden talolla

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) torstaina 7.11.2019 klo 18.00 alkaen. Tervetuloa kaikki!
Kokousasiakirjoista tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla viikon 45 alkupuolella.
Syyskokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuorossa olevien tilalle
7. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varamiehet
8. Muut asiat
– Yhdistyksen edustajat BirdLife Suomen edustajistoon kaudelle 2020-2021
9. Kokouksen päättäminen.
Sääntömääräisten asioiden jälkeen (noin klo 19.15) on vuorossa Antti Kolin kuvaesitys Helsingin kaupunkiluonnosta ja -linnuista.
Tringa ry:n hallitus

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin