Tringa ja Korkeasaari etsivät tervapääskyjen hoitajia


PÄIVITYS 26.7. : Vuorokaudessa on saatu yli sata vapaaehtoisilmoittaumista, mistä suuret kiitokset! Suuren suosion takia vapaaehtoisten määrää joudutaan valitettavasti myös rajaamaan. Kuraattori Ville Vepsäläinen vastaa mahdollisimman nopeasti kaikille ilmoittautuneille. Kiitämme tervapääskyjen puolesta teidän kaikkien halua auttaa. Kiitos kaikki apua tarjonneet!
Hyvän pesimävuoden ja helleaallon myötä lentokyvyttömiä tervapääskyn poikasia on tullut poikkeuksellisen paljon hoitoon, kun poikaset ovat hakeutuneet pois sietämättömän kuumiksi muuttuneista pesäkoloistaan. Korkeasaaren villieläinsairaalaan on tuotu tänä kesänä jo yli 50 tervapääskyn poikasta, vaikka pesimäkausi on vielä selvästi kesken. Poikasten ruokkiminen vie aikaa, joka on pois villieläinsairaalan muusta työstä, joten ilman talkooapua Korkeasaari joutuu rajoittamaan hoitoon otettavien tervapääskyjen määrää.
Tringan ja Korkeasaaren yhteistyössä etsitään nyt vapaaehtoisia tervapääskyjen hoitajia. Lintuja hoidetaan Korkeasaaren tiloissa. Aiempi kokemus lintujen käsittelystä on eduksi, mutta ei ehdottoman välttämätöntä. Vapaaehtoisten toivotaan olevan valmiita sitoutumaan työskentelyyn vähintään parina päivänä usean tunnin ajan seuraavan 2-3 viikon aikana. Tehtävään kuuluu tervapääskyjen ruokkiminen ja niiden tilan seuraaminen mm. punnitsemalla. Tervapääskyt vaativat hoitoa kaikkina viikonpäivinä klo 7.00 – 20.30 välillä.
Vapaaehtoiset perehdytetään tervapääskyjen hoitoon ja heille tarjotaan työvaatteet ja -välineet. Lisäksi heille tarjotaan työpäivinä ateriat ja ahkerimmille myös vuosilippu Korkeasaareen.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Ville Vepsäläiseen, ville.vepsalainen@korkeasaari.fi tai Messengerin kautta.
Kuva: Matti Rekilä / Tarsiger.com

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin