Muista huomaavainen havainnointi Kanteleella ja Ruhassa!

Pukkilan Kanteleella ja Orimattilan Ruha-Kurunkulman alueella on upea kevätnäytös, kun arktiset harmaahanhet ovat pysähtyneet alueella tankkaamaan. Arvioiden mukaan alueella on noin 15 000 metsä- ja tundrahanhea nyt ja varsinkin sorsia on lisääntyvissä määrin kerääntymässä tulva-alueelle.
Parhaat kerääntymät ovat tällä hetkellä Ylösjoentien päässä olevilla tulvilla, on täten ymmärrettävää että sille tielle on nyt ajellut useita lintuharrastajia. Muistutuksena ja joillekin uutena tietona: Ylösjoentiellä liikkumista on vältettävä kelirikon aikana. Eli käytännössä autoilla ajo on kielletty lintuharrastajilta sillä tiellä. Kanteleen asukkaat suhtautuvat melko myötämielisesti lintuharrastajiin, ja toivomus on että suhtautuminen myös pysyy.
Tringa muistuttaa että kelirikkoaikana pehmeitä peltoteitä on vältettävä kaikkialla, vaikka ajokieltoja ei olisikaan. Lisäksi kannattaa välttää pehmeiden teiden reunoille pysäköimistä, koska kelirikon aikana maa-aineksia sortuu helposti ojaan, jos autojen painokuormaa on tien reunoissa.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin