Muutoksenhaku Finnoon osayleiskaavasta

Tiedote 29.9.2017
Finnoon osayleiskaava hyväksyttiin 17.10.2016 Espoon kaupunginvaltuustossa. Tringa valitti kaavapäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen viime vuoden marraskuussa. Eilen muutoksenhakua jatkettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Kaava mahdollistaisi 10 000 asukkaan keskuksen rakentamisen Suomenojan lintualueen välittömään läheisyyteen, mikä heikentäisi Suomenojan kansainvälisesti tunnustetun lintualueen arvoja. Osayleiskaava kattoi alun perin laajemman alueen, johon kuului myös Suomenojan satama ja sen edustalla oleva merialue. Tämän jälkeen kaava jaettiin kahteen osaan ja hyväksymiskäsittelyyn tuotiin vain kaavan pohjoispuoli.
Tringan mukaan Suomenojan linnustoon kohdistuvat haittavaikutukset ovat ristiriidassa maankäyttö- ja rakennuslain luontoarvojen vaalimista koskevien vaatimusten kanssa. Lisäksi Suomenojan lintualue täyttää EU:n erityissuojelualueen (SPA) kriteerit, minkä vuoksi vaikutustenarviointiin olisi tullut sisällyttää alkuperäisen kaavan ulkopuolelle jäänyt satama-alueen suunnitelma. Varovaisuusperiaate huomioiden ei Suomenojan linnustoon kohdistuvia merkittäviä haitallisia yhteisvaikutuksia voida poissulkea. Lisäksi on mahdollista, että valituksenalainen kaava aiheuttaa jo itsessään merkittäviä haittoja linnustolle, sillä vaikutustenarvioinnissa edellytettyjä lieventämistoimia ei ole asianmukaisesti integroitu kaavaratkaisuun. Valituksiin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.
Tringa ry:n valitus Helsingin hallinto-oikeuteen 23.11.2016
Tringa ry:n valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 28.9.2017

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin