Vanhankaupunginlahden linnuston seurantalaskennan raportti v. 2017

Hannu Sarvanne
Vanhankaupunginlahden pesimälinnuston tilaa seurataan alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti
vuosittaisilla lintulaskennoilla. Tein laskennat tänä vuonna Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen
toimeksiannosta ja Suomen ympäristökeskuksen ohjeistamana.
Vanhankaupunginlahden linnuston seurantalaskenta v. 2017 (PDF)

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin