Syke kaipaa Tringalaisten havaintoja öljyyntyneen Maunulanpuron koskikaroista

Viikon kuluessa on uutisoitu Maunulanpuroa kohdanneesta öljypäästöstä ja sen mahdollisista vaikutuksista puroa ympärivuotisesti asuttamiin taimeniin sekä lintuihin, joista koskikara on erityisessä vaaravyöhykkeessä tällä hetkellä. Karat heittävät henkensä altistuessaan öljylle, joka hävittää höyhenpeitteen eristyskyvyn, ja kylmä vesi pääsee iholle johtaen hypotermiaan. Tällaisessa tilanteessa olevat karat saattavat jäädä nököttämään rantapenkereelle siinä vaiheessa, kun eivät enää kestä sukeltamista ravinnon perään.
Tämän hetken hyvät uutiset: Koskikaroja ei ole havaittu kolmeen päivään. Maanantaina pelastuslaitos havaitsi kaksi karaa, joista ainakin toinen oli öljyyntynyt, Maunulanpuron öljykalvon peittämällä alueella. Tämän jälkeen Tringalaiset Kari Lindblom ja Jarkko Santaharju ovat kunnostautuneet komppaamalla puronvarsia. Suomen ympäristökeskus kiittää komppaajia.
Mikäli havaitset koskikaran alueella, mukaan lukien Haaganpuro Kauppalanpuistossa sekä Pirkkolantien pohjoispuolinen puhdas pätkä, ilmoitathan mahdollisimman pikaisesti ainakin seuraaville henkilöille:
Suomen ympäristökeskus (SYKE): pekka.rusanen@ymparisto.fi & markku.mikkola-roos@ymparisto.fi
Koskikararengastajat: Jarkko Santaharju ja Jyrki Tolvanen
Löytyneet koskikarat yritetään pyydystää ja rengastaa, minkä jälkeen ne siirretään esimerkiksi Espoon puroihin. Öljyyntyneet yksilöt toimitetaan Korkeasaareen puhdistettaviksi ja hoidettaviksi ennen vapautusta. Yksittäisiä karoja saattaa ilmaantua pitkin talvea sää- ja virtausolojen vaihdellessa. Öljyn poistaminen ja poistuminen saattaa kestää vielä pitkään ja vedenkorkeuden vaihtelut aiheuttavat ajoittain uusia öljypulsseja rannoille tarttuneista jäämistä.
Kun tuli taas suojakelit ja purovedet ovat nousussa, myös sinisorsia saattaa ilmaantua öljyiselle alueelle. Puronvarsien öljyyntyneistä sorsista ja muista lajeista tulisi ilmoittaa ensisijaisesti Helsingin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikölle, jolla on pienten lintumäärien pyydystykseen soveltuva välineistö ja ammattitaito. Eläinpelastusyksikön tavoittaa pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta, puh. 09 310 30151.
Save
Save
Save

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin