Maarin laidunta laajennetaan – laitumen länsipään pitkokset puretaan

Espoon Laajalahden Maarin laidunniittyä laajennetaan kuluvan syksyn aikana.
Retkeilyn ja virkistyskäytön kannalta merkittävin muutos tapahtuu nykyisen laitumen länsilaidalla, jossa olevat pitkokset puretaan. Jatkossa kulku ohjataan uuden laitumen länsipuolella kevyen liikenteen väylälle.
Hoitotöistä vastaa Metsähallitus, jonka mukaan laitumen laajennus on tarpeen, jotta laiduntavalle karjalle saadaan kuivaa maata ja suojaa puustosta. Laiduntava karja pitää rantaniityt matalina, mikä lisää sekä pesivää että muuton aikana lahdella levähtävää linnustoa.
Maarin laitumen laajennusosan pinta-ala on noin 4 hehtaaria. Syksyn aikana laajennusosa kunnostusraivataan ja aidataan. Korkea ruovikko niitetään ja nuorta puustoa ja pensaikkoa raivataan eläinten kulkemisen helpottamiseksi ja valoisuuden lisäämiseksi.
Hoitotöiden arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.
Metsähallituksen tiedotteen voi lukea täällä.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin