Huikea valkoposkihanhipäivä Helsingissä

Braleu_Otso_Häärä-18-05-2016
Helsingissä saatiin keskiviikkona seurata poikkeuksellisen voimakasta valkoposkihanhien muuttoa. Kivikossa laskettiin auringon noususta puoleen päivään mennessä yli 111 000 hanhea ja Lauttasaaresta päivän summaksi ilmoitettiin huimat 123 000 muuttavaa hanhea. Myös Inkoon saaristossa laskettiin päivän aikana yli 100 000 muuttavaa hanhea. Valtaosa määritetyistä linnuista oli valkoposkihanhia. Näin voimakasta valkoposkihanhien keväistä muuttopäivää ei ole aikaisemmin Tringan alueella koettu. Toisin kuin Itämerellä pesivät valkoposkihanhet, nämä linnut ovat läpikulkumatkalla talvehtimisalueilta pesimäseuduilleen Jäämeren rannikolle.
Keväinen arktisten vesilintujen muutto, arktika, huipentuu yleensä toukokuun puolenvälin tienoilla. Tänä vuonna arktikaa on päästy ihailemaan Suomenlahden rannikolla jo usean päivän ajan. Maanantaina Porvoon Söderskärillä laskettiin päivän aikana yli puoli miljoonaa muuttavaa vesilintua, pääosin mustalintuja ja alleja. Arktiselle tundralle suuntaavien valkoposkihanhien pääjoukot lienevät jo ohittaneet Suomen, mutta edessä on vielä ainakin sepelhanhien sekä arktisten kahlaajien, kuten isosirrien päämuutto.
 
Teksti: Johannes Silvonen
Kuva: Otso Häärä

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin