Laajalahden Maarin tornin laajennus aiheuttaa katkoja tornin käyttöön.

Hei kaikki !
Uuden tornin työmaa käynnistyy tämän viikon loppupuolella poistamalla tornille johtavasta polusta lankut. Uuden tornin maansiirtotöiden pitäisi alkaa 20.7 alkavalla viikolla jolloin kulku vanhalle tornille töiden kestäessä on poikki työturvallisuus- ja asiakasturvallisuuden takia yrittäjien vaatimuksesta. Työajan ulkopuolella tornia voinee käyttää normaalisti.
Tornille johtava polku rakennetaan uudelleen sorapintaisena.  Uuden tornin rakennustyöt käynnistyvät pohjatöiden valmistuttua ja silloinkin vanhan tornin käyttö voi olla rajoitettua työmaan ollessa käynnissä. Rakennustöiden kokonaiskesto riippuu urakoitsijoista ja heidän aikatauluistaan ja valmistumisajankohtaa on vaikea vielä arvioida luotettavasti. Osa uuden avatun tornin täydennystöistä tehdään MH:n omana työnä alkusyksystä ( penkit, lisävarusteet, vanhan ja uuden tornin yhdistäminen jne.) Työmaahan liittyvää ohjeistusta on myös polun alkupäässä olevassa taulussa.
Metsähallitus pahoittelee rakennustöistä aiheutuvia rajoituksia mutta ne ovat välttämättömiä uuden tornin aikaansaamiseksi. Elfvikin vanha torni palvelee käyttäjiä ja toiveena on että havainnointia keskitetään sinne rakennustöiden ajaksi.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin