Tringa vaatii panoksia Vanhankaupunginlahden Natura-alueen hoitoon

Tiedote 2.7.2015
Tringa antoi 30.6. lausunnon Helsingin ympäristölautakunnalle Vanhankaupunginlahden lintuvesi – Natura-alueen uudesta hoito- ja käyttösuunnitelmasta, joka ulottuu vuoteen 2024.
Tringa pitää uudessa suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä edelliseen verrattuna riittävämpinä. Tringa korostaa, että kaikki suunnitelmassa esitetyt hoitotoimet ovat välttämättömiä rikkaan linnuston ylläpitämiseksi ja lajien elinolosuhteiden parantamiseksi. Tällä hetkellä Vanhankaupunginlahden suojeltavan linnuston tila on heikko, sillä lajisto on kärsinyt hoidon puutteen vuoksi. Varsinaisten hoitotoimenpiteiden lisäksi konkreettinen edistys olisi nimetyn koordinaattorin palkkaaminen, jonka vastuulla olisi edistää hoito- ja käyttösuunnitelman toimeenpanoa. Lisäksi lahden yli kulkeva voimalinja tulisi poistaa.
Tringan lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.
IMG_0745

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin