Tringa ottaa kantaa Kruunuvuoren siltalinjauksesta

Tiedote 11.11.2014
 
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry. esittää, että Kruunuvuoren siltalinjaus palautetaan valmisteluun ja että linnuston kannalta annetut suositukset huomioidaan.
Esitetty siltalinjaus kulkisi kahden kansallisesti tärkeään lintualueeseen (FINIBA 2010265) kuuluvan luodon välistä. Luodoilla sijaitsevat muun muassa kyseisen alueen kriteerilajeihin kuuluvien naurulokin ja tiirojen koloniat. Lisäksi naurulokit ovat todennäköisesti osa populaatiota, joka käyttää Vanhankaupunginlahden Natura-aluetta ruokailuun. Siten ne ovat osa myös Natura-alueen monimuotoisuutta. Lokki- ja tiirakoloniat pitävät linnunpesiä hävittävät pedot kurissa ja houkuttelevat vesilintuja suojiinsa pesimään.
Ehdotettu siltalinjaus heikentäisi merkittävästi lintujen mahdollisuuksia pesiä luodoilla ja vaikuttaisi kokonaisuudessaan negatiivisesti FINIBA-alueen linnustoarvoihin. Hankkeesta tehdyn asiantuntijaselvityksen (Ympäristötutkimus Yrjölä) mukaan silta tulisikin linjata luotojen eteläpuolelta. Selvityksessä suositellaan lisäksi muita toimenpiteitä, joilla haittavaikutuksia voidaan vähentää (sivu 35). Nämä suositukset tulisi huomioida hankkeen valmistelussa.
Vaikka luotoja ei ole lakisääteisesti suojeltu, ne ovat luonnon monimuotoisuuden “hot spot”-alueita, jotka tulee huomioida kaavoituksessa maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa.
 
Tringa ry. esitti mielipiteensä asiasta kaupunkisuunnittelulautakunnalle jo edellisellä viikolla yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Ohessa linkki aiempaan kirjelmään sekä lisätietoa alueesta:
 
Kirjelmä: http://www.sll.fi/uusimaa/helsy/kannanotot/14kannanotot/141104kruunuvuori
FINIBA-alue: http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/finiba/finiba-21-alueet.shtml#210265
Linnustoselvitys: http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-11.pdf
 

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin