Muista huomaavainen havainnointi – myös Viikin pikkuhuitin kohdalla.

Vanhankaupunginlahden luontovalvoja Eero Haapanen muistuttaa, että myös julkkislintuja bongatessa, kuvatessa tai muuten vaan havainnoitaessa tulee muistaa hyvät käytöstavat. Pornaistenniemen pikkuhuittia  luontokuvaustarkoituksessa lintua oli nimittäin  äänitteellä
ärsytetty näkyviin törkeänpuoleisesti. Toistettakoon siis Birdlifen ohjeistus huomaavaisesta havainnoinnista:
”Älä käytä valolaitteita tai äänihoukuttimia ja muita atrappeja lintujen etsimisessä ja tarkkailussa. Reviirillä lajin äänen
soittaminen aiheuttaa turhaa stressiä ja voi toistettuna johtaa pesimämenestyksen huononemiseen tai jopa reviirin hylkäämiseen. Yöllä
käytetyt keinovalot lintujen etsimisessä aiheuttavat häiriötä yöllä liikkuville ja lepääville linnuille. Atrappien ja valojen käyttö on
perusteltua joissakin tutkimuksissa ja rengastuksessa.”
ja Bongariliiton:
” bongaustilanteissa atrapin käyttö on kielletty. Poikkeuksena TVK:n luvalla tapahtuva atrapointi, josta aina erikseen tiedotetaan ja
ohjeistetaan TVK:n toimesta Lintutiedotuksen kautta. Atrapin käytön keston ja volyymin tulee olla niin rajoitettua kuin
mahdollista. Käytössä on aina noudatettava tarkkaa harkintaa ja otettava huomioon linnulle aiheutunut kokonaiskuormitus. ”
Kun Vanhankaupunginlahden  pikkuhuittia käy kuuntelemassa kymmeniä ja satoja ihmisiä,  niin  moitteeton, huomaavainen käytös on sitä
tärkeämpää. Atrapin käytön em. ohjeista voi muistuttaa  piilokojussa suoraan sitä käyttäville.
Torstaina 28.5. pikkuhuitti oli hienosti äänessä klo 17. Ilman atrappeja.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin