Siuntion Slussenin asemakaava nurin

Helsingin hallinto-oikeus kumosi 26.10. antamallaan päätöksellä Siuntiossa Siuntionjoen suulla sijainneen Slussenin asemakaavan. Kaavasta valittivat Tringa ja Inkoon – Siuntion ympäristöyhdistys.
Kaavalla oli tarkoitus mahdollistaa omakotitaloalueen rakentaminen Siuntionjoensuun kupeeseen sekä Siuntionjoen padon vieressä olevan pienvenesataman laajentaminen. Siuntionjoki kuuluu Natura-varkostoon luontodirektiivin perusteella ja Pikkalanlahti, johon joki laskee, on valtakunnallisesti tärkeä lintualue (FINIBA). Erityisesti Pikkalanjoen suisto kerää levähtäviä vesilintuja. Pienvenesataman laajentaminen olisi lisännyt veneliikennettä juuri jokisuulla.
Siuntion kunta ei ollut selvittänyt asianmukaisesti kaavan toteuttamisen vaikutuksia joen Natura-arvoihin, eikä lainkaan Pikkalanlahden FINIBA-alueeseen. Kunta ei myöskään ollut toteuttanut asemakaavan yhteydessä yleiskaavassa annettuja toimenpidesuosituksia Siuntionjoen saukon ja meritaimenen kannalta eikä antanut ympäristöarvoja turvaavia kaavamääräyksiä.
Helsingin hallinto-oikeus kumosi Slussenin asemakaavan mainittujen puutteiden johdosta.
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin