BirdLife kehottaa luonnossa liikkujia valppauteen: munienkerääjiä saattaa olla liikkeellä

Tänä vuonna paljastuneen noin 10 000 munaa käsittäneen luonnonsuojelurikoksen tiimoilta on noussut esiin viitteitä siitä, että lintujen munien keruuta harjoitetaan Suomessa luultua enemmän. Suomi on länsieurooppalaisille munankeräilijöille kiinnostava kohde, koska meillä tavataan paljon muualla EU:ssa harvinaisia lajeja ja kiinnijäämisen riski on pieni. Munien luonnosta ottaminen on aina rikos.
BirdLife Suomi kehottaa lintuharrastajia ja muita luonnossa liikkujia valppauteen erityisesti Pohjois-Suomessa, missä toiminnan uskotaan keskittyvän kesäkuun loppupuoliskolle. Munien tai poikasten ottoon viittaavista havainnoista tulee ilmoittaa heti poliisille tai tullille. Epäilyttävistä ajoneuvoista ja toimijoista kannattaa ottaa varmuuden vuoksi kuva.
Ulkomaiset munien kerääjät ovat tulleet viime vuosina varovaisemmiksi, minkä vuoksi he liikkuvat Suomesta vuokratuilla autoilla, jotka eivät herätä samaan tapaan huomiota kuin ulkomaisilla rekisterikilvillä varustetut autot. Myös suomalaiset ovat syyllistyneet munien keruutoimintaan ja välittämiseen.
Euroopassa erityisen haluttuja ovat pohjoiset lajit, etenkin petolinnut. Selvitysten mukaan ryöstettyjen ja salakuljetettujen munien hinta vähintään viisinkertaistuu maan rajojen ylityksessä. Munia halutaan sekä yksityisiin munakokoelmiin että tarhoihin haudottaviksi.
Suomessa kaikkien lintulajien munat ja poikaset ovat rauhoitettuja. Tällä hetkellä ei ole juuri mitään tietoa siitä, kuinka paljon munien keruuta Suomessa harjoitetaan. Länsieurooppalaisten luonnonsuojelurikostutkijoiden mukaan Suomi on kuitenkin tärkeä lähdemaa.
Maailmanlaajuisesti laiton luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa arvioitiin vuonna 2002 liikevaihdoltaan huumekaupan jälkeen toiseksi suurimmaksi laittomaksi kaupaksi.
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin