BL: Kuovit ovat saapuneet Suomeen

Lintujen kevätmuutto on päässyt hyvään vauhtiin talvisesta alkukeväästä huolimatta. Myös kuovi, BirdLife Suomen Vuoden lintu 2011, on saapunut Suomeen ja kuoveja nähty jo Ranuan korkeudella asti. Lintuharrastajat seuraavat ja ilmoittavat kuovihavaintoja erityisesti tänä vuonna.
Kuovia tavataan lähes koko maassa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Sen on melko suuri, ruskeankirjava lintu, jonka näkyvin tuntomerkki on pitkä ja kaareva nokka.
 
Tämä alun perin soiden ja niittyjen laji on siirtynyt myös pelloille metsien ja soiden pelloiksi raivaamisen myötä. Kuovi suosii nykyään avo-ojitettuja peltoja ja etenkin kosteita, avaria ranta- ja vesijättöniittyjä. Kuovivuoden tarkoituksena on kerätä tietoa kuovin kevätmuuton etenemisestä, suurimmista muuttajamääristä sekä pesimämenestyksestä.
Kuovin pesimäkannaksemme arvioidaan noin 60 000 paria. EU:ssa kuovin pesimäkannan hyvinvointi on paljolti Suomen vastuulla: noin joka viides EU:ssa pesivä kuovi pesii Suomessa. Maatalousalueilla pesivänä lajina kuovin hyvinvointi on kiinni ihmisen toiminnasta. Kuovi on viime vuosikymmeninä vähentynyt Etelä-Suomessa, mutta muualla maassa sen kanta on varsin vakaa. Koska lajin kanta on pienentynyt laajalla alueella, on kuovi maailmanlaajuisessa uhanalaisuustarkastelussa arvioitu silmälläpidettäväksi.
Maanviljelijät voivat auttaa kuoveja mm. säästämällä havaitsemansa kuovin pesät, niittämällä keskeltä reunoille sekä ylläpitämällä leveitä suojakaistoja, viherkesantoja ja laitumia.
BirdLife Suomi valitsee vuosittain lintulajin, johon vuoden aikana kiinnitetään erityistä huomiota. Vuoden lintuja ovat olleet mm. kuikka (2010), törmäpääsky (2009), naurulokki (2008), kuukkeli (2007), kottarainen (2006), kaulushaikara (2005) ja laulujoutsen (2004).
 
Lisätietoja antaa kuovi-koordinaattori Jari Valkama, puh. 050 582 0572, BirdLife Suomi ry.

kuovi-vuodenlintu-jari_peltomaki.jpg

 
Kuva: Jari Peltomäki 
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin