Suomenlahden haahkat saapuivat rytinällä!

Pitkään kestäneet kylmät säät ovat pantanneet kevätmuuttajia jo  viikkoja.  Vaikka kevään ensimmäinen haahka nähtiin jo 9. maaliskuuta  ovat muuttajamäärät olleet ennen tätä päivää vaatimattomia. Tiistaina  5. huhtikuuta kuitenkin rysähti ja lujaa. Usean sateisen ja sumupäivän  jälkeen kirkkaassa ja lounaistuulisessa kelissä Hangon lintuasemalla  laskettiin yli 21 000 haahkaa. Tämä on huomattava osa Suomenlahden 10  000 parin kannasta. Haahkojen sukupuolijakauma on muuttunut viime  vuosikymmeninä koirasvoittoiseksi ja nykyään noin 65-70% muuttajista  on koiraita.
Muuttajamäärä on uusi muuttoennätys yli 30-vuotisen aseman historian  aikana. Aikaisempi ennätys saavutettiin 6.4.1991, jolloin laskettiin 20  105 muuttajaa. ”Meno oli heti aamusta voimakasta ja hämärässä ennen  auringon nousua oli jo muuttanut yli 3000 lintua!”, kertoo Aatu Vattulainen Hangon lintuasemalta. Monipuolinen muuttopäivä on ollut  hyvä myös muille vesilintulajeille ja kurjille, joita kello yhteen  mennessä oli laskettu jo yli 900.

 

Finska Vikens ejdrar skrällde!

En längre tids kallt väder har hållit tillbaka fåglarnas vårflyttning. Fast de första ejdrarna observerades redan den 9 mars, har antalet flyttare varit ganska så anspråkslöst. Tisdagen den 5 april skrällde de sedan till riktigt ordentligt! Efter några dagar av dimma och regn räknades på Hangö Fågelstation på morgonen och förmiddagen in 21 000 sträckande ejdrar! Detta är majoriteten av alla häckande par i Finska Viken (ca. 10 000).
Könsfördelningen hos de sträckande ejdrarna har blivit förskjuten mot allt fler gudingar, och nuförtiden är 65-70% av alla sträckare hanar.
Antalet flyttare är det högsta som någonsin noteras på Hangö Fågelstation under de drygt 30 åren stationen har verkat. Föregående toppnotering på en dag gjordes 6.4.1991 då sammanlagt 20 105 ejdrar passerade. ”Trafiken var häftig redan tidigt på morgonen, och innan soluppgången hade 3000 fåglar passerat!” säger Aatu Vattulainen som är huvudobservatör. Tisdagen har hittills också varit mycket mångsidig vad gäller övriga sjöfåglar, och mer än 900 tranor hade också räknats in före tidig eftermiddag.

Lisätietoja:
Markus.Ost@novia.fi, 040 5036844
Mikael.Kilpi@novia.fi, 050 5810307
Aleksi.Lehikoinen@helsinki.fi , 045 1375732

Lue lisää haahkan muutosta:
http://www.tringa.fi/fi/julkaisuluettelomme.html
julkaisut 56. ja 67.

Aronian haahkatiimi  http://www.novia.fi/ejder/

Mer om ejderflyttningen
http://www.tringa.fi/fi/julkaisuluettelomme.html
publikationerna  56. ja 67.

Ejderteamet vid Aronia  http://www.novia.fi/ejder/
Markus.ost@novia.fi, 040 5036844
Mikael.kilpi@novia.fi, 050 5810307

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin