Osallistu kevään ja kesän linnustolaskentoihin!

Kevään ja kesän linnustolaskennat lähestyvät. Kevään käynnistää vesilintulaskenta, jonka ensimmäinen laskentakierros tehdään Etelä-Suomessa vapun jälkeen. Maalintujen seurantakausi alkaa hieman myöhemmin, toukokuun lopulla. Jokainen laskettu ja ilmoitettu lintu on tärkeä!
 
Suomessa lintukantojen seurantaa koordinoi Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseon linnustonseurantaryhmä. Seurantoihin kuuluvat mm. viime vuonna päättynyt lintuatlas sekä talvilintu-, vesilintu-, piste- ja linjalaskennat. Näistä talvilintulaskenta ja lintuatlas ovat selvästi suosituimmat, sillä niihin osallistuu vuosittain toista tuhatta lintuharrastajaa. Ruokintapaikkoja seuraa runsaat 200 henkilöä, mutta muissa kevään ja kesän seurannoissa on mukana korkeintaan viitisenkymmentä henkilöä seurantaa kohden.
 
Jo yhden kohteen seuraaminen vuodesta toiseen parantaa kokonaiskäsitystä lintukantojemme tilasta. Laskentojen tiedot ovat suojelutoiminnan selkäranka: niitä käytetään esimerkiksi noin kymmenen vuoden välein tehtävän uhanalaisuusluokituksen laadinnassa. Tuorein uhanalaisuusluokitus valmistui viime joulukuussa, ja linnut olivat parhaiten selvitetty lajiryhmä.
 
Kevään aloittaa vapun jälkeen käynnistyvä vesilintulaskenta. Linnustonseurannan sivuilla on powerpoint-esitys, jossa esitellään vesilintulaskenta sekä sen tarkemmat ohjeet. 
 
Vesilintulaskenta on pesimäkauden laskennoista helpoin: samalla kosteikolla käydään kaksi kertaa toukokuun aikana aamulla ja lasketaan kaikki vesilinnut parvittain ja sukupuolittain eriteltynä. Kohteen voi valita itse, mutta on hyvä uutta laskentakohdetta suunnitellessa tiedustella ensin linnustonseurannasta onko kohde jo laskennan piirissä. Valtaosa vesistöistä on vielä jään peitossa, joten nyt on oikea aika alkaa suunnitella oma laskentakohdetta. Kohteen ei tarvitse olla mikään runsaslintuinen kosteikko – myös karut niukkalintuiset järvet käyvät yhtä hyvin. Tärkeintä on, että seurannat tehdään vuosittain samalla tavalla.
Maalintujen seurantakausi alkaa toukokuun lopulla. Täältä löytyy lisätietoa pistelaskentareiteistä.
 
Koko Suomessa on tasaisin välein yli 560 linjalaskennalla toteutettavaa vakioreittiä. Reitit on valmiiksi piirretty kartalle ja ne on laskettu vuosina 2006-2010 vähintään kerran. Siten yhdenkin reitin laskeminen vuonna 2011 mistä päin tahansa Suomea antaa arvokasta tietoa lajien kannankehityksestä.
 
Vakioreittien sijainti ja tarkat kartat sekä varauslista löytyvät täältä.
Mikäli sinulla on jotain kysyttävää laskentoihin liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä linnustonseurantaan (Linnustonseuranta@Luomus.fi).
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin