Milloin ensimmäinen haahka nähdään Hangon lintuasemalla?

haahkapari.jpg

KILPAILU ON PÄÄTTYNYT !!

Haahkan saapuminen saaristoon on ensimmäisiä kevään merkkejä. Hangon lintuaseman tutkimusten perusteella talven ankaruus vaikuttaa voimakkaasti haahkan kevätmuuton
ajoittumiseen. Leudon talven jälkeen ensimmäiset haahka-airueet nähdään jo helmikuussa,
kun taas kylmän ja pitkän jäätalven 1996 jälkeen ensimmäiset muuttajat nähtiin vasta
aprillipäivänä. Talven ankaruudella on myös vaikutusta haahkan poikastuottoon.
Rannikkotutkimusryhmä Aronian haahkatiimin tulosten perusteella haahkoilla on eniten
poikasia leutojen talvien jälkeen, jolloin haahkaemot ovat myös parhaimmassa kunnossa.
Hangon lintuasema ja Aronian haahkatiimi järjestää kaikille avoimen veikkauskilpailun
haahkan saapumispäivästä. Arvaa minä päivänä ensimmäiset kevätmuuttavat juhlapukuiset
haahkat nähdään vuonna 2011 Hangon lintuasemalla, joka on nykyään miehitettynä joka
päivä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan opastettu päiväretki Hangon lintuasemalle
kahdelle hengelle itse valittuna muuttokauden ajankohtana (matkat Hankoon kustannettava
itse) sekä kaksi kappaletta uunituoretta Uudenmaan linnusto-kirjaa.

När observeras den första ejdern i Hangö?

Ejdrarnas ankomst till skärgården är startskottet för våren. Enligt de undersökningar som
gjorts på Hangö Fågelstation beror ankomsten väldigt mycket på hur sträng vintern varit.
Ifall vintern varit varm, kommer de första redan i februari, men ifall vintern är kall
och isarna ligger länge, kommer ejdrarna runt första april, vilket senast hände våren
1996. Stränga vintrar påverkar också ungproduktionen under häckningstiden. Enligt de
resultat som ejderteamet vid Aronias kustlandsgrupp tagit fram, lyckas ejdrarna bäst om
vintern varit mild, och då är också ådorna är i gott skick.
Hangö Fågelstation och Aronias ejderteam ordnar en för allmänheten öppen tippning
gällande ankomstdagen för den första ejdern. Gissa vilken dag de första flyttande
ejdrarna i praktdräkt kommer våren 2011 till Hangö Fågelstation, som numera är bemannad
året runt!
Vi lottar ut en guidad tur till fågelstationen och två stycken av den nya Uudenmaan
linnusto-boken bland dem som tippat rätt. Tidpunkten för exkursionen får man välja själv
(resan till Hangö måste man dock själv stå för).

Veikkauksen esittelysivu löytyy stäsä linkistä:
http://www.tringa.fi/fi/haahka-veikkaus.html

Oman veikkauksesi voit antaa tästä linkistä / Du kan tippa via länken:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/24031/lomake.html

Viimeinen veikkauspäivä on 10.1.2011!
Sista dag för gissningar är 10.1.2011!

Lisätietoja / Mera info:
Suomeksi: Aleksi  Lehikoinen puh. 045 137 5732 aleksi.lehikoinen@helsinki.fi
På svenska: Mikael Kilpi tel. 044 799 8401 mikael.kilpi@novia.fi

Lisätietoja Tringa ry:sta / Mer om Tringa rf:
http://www.tringa.fi/(suomeksi)
http://www.tringa.fi/fi/pa-svenska.html (på svenska)

Lisätietoja Aronian haahkatiimistä / Mer om Aronias ejderteam:
http://www.novia.fi/ejder/ (på svenska)
http://www.novia.fi/eider/ (englanniksi)

Lisätietoja Hangon lintuasemasta / Mer om Hangö fågelstationen:
http://www.tringa.fi/fi/hangon-lintuasema/hangon-lintuasema/ (suomeksi)
http://www.tringa.fi/fi/fagelstationer.html (på svenska)

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin