Halias mukana luonto- ja ympäristötiedoista kertovassa internet-palvelussa

Keskiviikkoiltana 29.9.2010 julkistettiin Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Länsi-Uudenmaan luonto- ja ympäristötiedoista kertova internet-portaali. Portaali on osa laajempaa pitkäaikaisseurantojen verkostoa (Long-Term Ecological Research Network, LTER), joka on saanut EU:n Life+ -rahoitusta (ns. VACCIA projekti, Vulnerability Assessment of ecosystem services for Climate Change Impacts and Adaptation).

Portaaliin löydät osoitteesta: http://maps.tvarminne.helsinki.fi/

Portaali jakautuu kahteen osaa: paikkatietojärjestelmään perustuvaan GIS-portaaliin sekä pitkäaikaissarjoja kuvaavaan visualisointiosaan. 

GIS-portaalissa voi karttaselaimella hakea mistä päin läntistä Uuttamaata on kerätty erilaisia aikasarjoja ja julkaistu tutkimuksia. Selaimen avulla voi esimerkiksi tarkistaa millaisia tutkimuksia on tehty Hangon lintulahdilla ja miltä Tulliniemen alueen lintuluodoilta on pesimälintutietoja.

Visualisointiosassa pääsee katsomaan mm. Hangon lintuaseman vuosittaisia vaihteluja havaituissa lintumäärissä lajikohtaisesti. Tiedot perustuvat toistaiseksi 2008 Tringassa julkaistuun artikkeliin (Lehikoinen ym. Tringa 35: 146–209), mutta näitä on tarkoitus päivittää vastaisuudessa vuosittain. Portaalin avulla pääsee näkemään vuosittaiset runsausindeksit, ja mikäli olet kiinnostunut käyttämään näitä tutkimuksissasi suosittelemme ottamaan yhteyttä asemanhoitajiin.

Vaikka portaalissa on jo huomattava määrä erilaisia tutkimustietoja, ei se koskaan ole valmis. Palvelimelle tullaan lisäämään sekä uusia tutkimuksia että vielä toistaiseksi puuttuvia vanhoja julkaisuja ja tietoja.   

Lisätietoja pitkäaikaisseurantaverkostosta:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=230820&lan=fi&clan=fi

Lisätietoja Läntisen Suomenlahden pitkäaikaisseurantaverkostosta (englanniksi):

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22874&lan=en

Lisätietoja VACCIA-hankkeesta:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=316836&lan=fi&clan=fi

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin