Lintusäätiedote Tringan alueelle 25.-28.9.

Jarmo Koistisen laatima lintusäätiedote Tringan alueelle:

Useiden päivien kylmänpurkaus koillisesta alkaa yöllä ja muuttolintuja poistuu Suomesta valtavin määrin.

Su: Kohtalaista-navakkaa koillistuulta, kuulasta ja kylmenevää, vaihtelevaa pilvisyyttä ja su aamuna pieni sateen mahdollisuus. Linnuille loistavasta muuttosäästä huolimatta maastossa harrastajille näkyvä muutto ei ole pikkulinnuilla ja haukoillakaan välttämättä niin voimakasta kuin viime päivien vastatuulessa, koska linnut muuttavat leveänä rintamana korkeuksissa. Sen sijaan kurkia ja sepelkyyhkyjä voi näkyä runsaasti; etenkin idässä menee arktista muuttoa.

Ma: Koillistuuli voimistuu merellä kovaksi ja alkaa haitata muuttoa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja pieni sateen mahdollisuus etelästä. Arktiselle muutolle kuitenkin hyvä yleistilanne, painopiste Itä-Suomessa.

Ti-ke: Koillisvirtaus heikkenee ja kuiva korkeapainesää vallitsee. Rastaiden ym. yömuutto kiihtyy taas kovaksi ja hyvä arktisen muuton tilanne jatkuu.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin