Rannoille jätetty siima rampauttaa lintuja

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry tiedottavat

Tiedote 4.8.2010

HESY ry ja Tringa ry vaativat kalastajia huolehtimaan paremmin kalastustarvikkeistaan

Rannoille jätetty siima rampauttaa lintuja

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys  Tringa ry vaativat, että Helsingin kalastusrannoilla jo pitkään jatkuneeseen ongelmaan puututaan. Yhdistysten huolena ovat kalastajien maastoon jättämät katkenneet siimat, ongenkoukut ja onkivavat, jotka vahingoittavat joka vuosi useita kymmeniä lintuja. Siimat takertuvat lintujen kaulaan ja jalkoihin ja saattavat pahimmillaan hiertää linnun jalan poikki tai hangata ihon vereslihalle. Osa linnuista kuolee rannalle siiman vankina.

– Linnut eivät pysty poistamaan nokallaan jalkaan tarttunutta siimaa, eivätkä ne osaa varoa sitä kävellessään. Myös vesikasvillisuuteen takertuneet ja rannoille hylätyt uistimet ja ongenkoukut tarttuvat helposti kaulaan, nokkaan tai muualle ruumiiseen lintujen ruokaillessa. Pahimmillaan lintu ei pysty enää syömään ja kuolee hitaasti nälkään, Tringa ry:n sihteeri Harri Hölttä kuvailee.

Siimoja ja ongenkoukkuja jätetään erityisen paljon alueille, joilla kalastus on runsasta. Helsingissä ongelma-alueeksi on muodostunut Vanhankaupunginkoski, jonka kalaisat ja vehreät rannat houkuttelevat sekä kalastajia että vesilintuja. Viime vuonna pelastuslaitoksen eläinyksikkö sai useita kymmeniä hälytyksiä siimaan takertuneista linnuista yksinomaan Vanhankaupunginkoskelle.

Alueella liikkuvat kalastusvalvojat ovat korjanneet rannoilta siimaroskaa pois ja valistaneet kalastajia maastoon jätetyn siiman vaaroista. HESY ry:n ja Tringa ry:n mielestä Vanhankaupunginkoskelle tarvittaisiin ehdottomasti myös kylttejä, joissa kerrotaan, että siimaa ei saa jättää rannalle. Kylttien tulisi olla molempien kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi ja venäjäksi. Alueelle olisi myös saatava enemmän valvontaa.

HESY ry:n puheenjohtajan Hannele Luukkaisen mielestä on selvää, että alueen kalastuskulttuuri siistiytyy vain kalastajien asenteisiin vaikuttamalla ja asiallisella informoinnilla.

– Kalastajia olisi syytä valistaa oikeasta kalastuskäyttäytymisestä. Kun onkiminen ja pilkkiminen ovat jokamiehenoikeuksia, olisi syytä järjestää kampanja hyvien kalastustapojen noudattamiseksi esimerkiksi jakamalla kalastusrannoilla asiaa käsitteleviä infolehtisiä. Lisäksi Kalastajaliitto voisi kouluttaa omat jäsenensä opastamaan myös muita alan harrastajia, Luukkainen selventää.

Yhdistykset toivovatkin kalastajilta nyt yhteistyötä.

– Katkenneen siiman myttääminen taskuun ja asiallinen hävittäminen myöhemmin on pieni vaiva kalastajalle verrattuna siihen tuskaan, mitä jalkaan takertunut siima aiheuttaa linnuille, Harri Hölttä lisää.

HESY ry ja Tringa ry muistuttavat, että Viikin Vanhankaupunginkoski on lähellä Vanhankaupunginlahtea, joka on kansanvälisestikin merkittävä luonnon- ja linnustonsuojelualue. Alueella on havaittu yli 285 lintulajia, joiden joukossa on myös uhanalaisia ja harvinaisia lajeja.

Lisätietoja:

HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry
Hannele Luukkainen, puheenjohtaja p. 040 547 7770,
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Erja Veivo, tiedottaja p. 040 577 4733,
erja.veivo@hesy.fi

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys TRINGA ry
Harri Hölttä, sihteeri p. 040 722 9224
sihteeri@tringa.fi

Kuvia rampautuneista linnuista löytyy Tringan Foorumilta: http://www.tringa.fi/fi/foorumi/func,view/id,639/catid,11/

valkoposkihanhi_uistin_kaulassa_c_marja_saarinen.jpg

Nokkaan tai kaulaan takertunut uistin voi estää lintua syömästä ja näännyttää sen nälkään. Kuvassa uistin on takertunut valkoposkihanhen poskeen. Kuva: Tringa ry/ Marja Saarinen.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin