BirdLife: Vuoden 2010 monimuotoisuustavoitetta ei saavuteta

BirdLife Internationalin 24. toukokuuta julkaisema raportti osoittaa EU:n epäonnistuneen tavoitteessaan pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen EUssa vuoteen 2010 mennessä. BirdLife vaatii yhä määrätietoisempaa toimintaa monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi.

BirdLifen raportissa tarkastellaan monimuotoisuuden kehitystä kymmenen indikaattorin avulla. Indikaattoreista seitsemän osoittaa tilaksi epätyydyttävä ja kolme erittäin epätyydyttävä.

BirdLife muistuttaa, että EU:lla on jo nyt olemassa tehokkaita luonnonsuojelutyökaluja, mm. lintu- ja luontodirektiivi. Niiden avulla on saatu aikaan useita luonnonsuojelun menestystarinoita, vaikka kokonaisarvion mukainen tilanne on epätyydyttävä. Suuntaus on siis käännettävissä paremmaksi.

”Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen EU:ssa on mahdollista. Se ei kuitenkaan onnistu ilman riittävää rahoitusta, poliittista tahtoa ja tavoitteiden laajaa sisäistämistä myös muilla politiikan sektoreilla kuin luonnonsuojelupolitiikassa”, sanoo BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

BirdLife vaatii, että EU asettaa hyvin kunnianhimoiset monimuotoisuustavoitteet tulevaisuudelle. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä ja ekosysteemien tilaa on parannettava. Raportissa esitetään keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tänään julkaistu raportti “2010 – Turning or Breaking Point for Europe’s Wildlife?” on tuotettu 27:n EU:ssa toimivan BirdLife organisaation yhteistyönä. Sen on julkaissut lintujensuojelujärjestö BirdLife International.

 Indikaattorit ja niiden tulokset:

Linnuston tilanne EU:ssa: epätyydyttävä
Maailman lintujen tila: erittäin epätyydyttävä
EU:n priorisoimien luontotyyppien ja lajien tila: erittäin epätyydyttävä
Kansallinen monimuotoisuuslainsäädäntö: epätyydyttävä
Kansallisen luonnonsuojelulainsäädännön toimeenpano: epätyydyttävä
Kansallisten luonnonsuojeluverkostojen tilanne: epätyydyttävä
Monimuotoisuuden tutkimus ja seuranta: epätyydyttävä
Luonnonsuojelun rahoitus: erittäin epätyydyttävä
Yleinen tietoisuus luonnonsuojelusta: epätyydyttävä
Hallinto monimuotoisuusasioissa: epätyydyttävä

Lisätietoja
Raportti englanniksi:
http://www.birdlife.org/eu/pdfs/BirdLife2010AssessmentreportFINAL.pdf

Raportin suomenkielinen yhteenveto:
http://www.birdlife.fi/suojelu/kv/birdlife-2010-EU-raportti.shtml

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin