Matalajärvi valokuvina

Leppävaaran Sellon kirjastossa on 3.-14.5. esillä luontokuvaaja Mika Isoviidan valokuvia Espoon Matalajärvestä ja sen luonnosta ja linnustosta. Näyttely koostuu lähes sadasta valokuvasta, jotka on otettu kesän 2008 ja syystalven 2009 välillä tehdyillä kuvausretkillä.

"Kuvien ensisijainen valintaperuste on ollut se, miten kukin kuva ilmentää Matalajärven erityisluonnetta. Vasta toissijaisesti on arvioitu kuvien teknistä laatua, sommittelua ja muita esteettisiä tekijöitä", Isoviita kertoo.

"Kuvaamisella on tavoiteltu mahdollisimman luonnonmukaista tilaa korkeita eettisiä periaatteita noudattaen. Luonnolle aiheutettu häiriö on pyritty pitämään mahdollisimman vähäisenä."

Bodominjärven lähdeisyydessä sijaitseva Matalajärvi on vähän retkeiltyä aluetta, vaikka se houkuttelee etenkin muutolla levähtäviä vesilintuja keväin ja syksyin. Matalajärvi on tärkeä levähdyspaikka esimerkiksi uiveloille.

Myös alueen pesimälinnusto on monipuolinen, ja luontoarvoiltaan merkittävä järvi tarjoaa elinympäristön monille hyönteislajeille, matelijoille ja nisäkkäille, kuten esimerkiksi saukolle.

"Matalajärvi – Unohdettu lintuparatiisi" -valokuvanäyttelyn kuvat ovat osa tekeillä olevan Matalajärvestä kertovan tietokirjan suunniteltua kuvitusta.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin