Tringa myöntää linnustonsuojeluapurahaa

Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa r.y. julistaa haettavaksi apurahan toimialueellaan Uudellamaalla ja Sipoossa tapahtuvaa linnuston suojelu- ja tutkimustyötä varten. Jaettava summa on enintään 5000 euroa, joka voidaan jakaa yhdelle tai useammalle hankkeelle.

Vapaamuotoiset apurahahakemukset tulee toimittaa 15.4.2010 mennessä yhdistyksen osoitteeseen (Tringa r.y., PL 145, 00101 Helsinki). Liitteenä tulee olla tutkimussuunnitelma, kustannusarvio, haettavan apurahan suuruus ja käyttötarkoitus sekä hakijan osoite- ja pankkiyhteystiedot.

Tringa r.y.:n hallitus päättää apurahan jakamisesta tapauskohtaisesti. Apurahan saajien on annettava yhdistyksen hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluttua apurahan saamisesta sekä kirjoitettava Tringa-lehteen lyhyt raportti hankkeesta ja sen tuloksista. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajille kirjallisesti ja apurahan jakamispäätöksestä ilmoitetaan myös yhdistyksen kotisivuilla (www.tringa.fi).

Tiedustelut sihteeriltä: Harri Hölttä, sihteeri@tringa.fi, puh.040-722 9224.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin