Tuulivoimalan linnustovaikutuksia kartoitetaan Koverharissa

 tuulimylly.jpg
 Tuulivoimala (c) Teemu Lehtinniemi (sivulta: http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/tuulivoima.shtml)

Koverhariin, Hankoniemen kapeimmalle kohdalle suunnitellaan 5-6 voimalan suuruista tuulivoimapuistoa. Uudenmaan ympäristökeskus on päättänyt, että puistoa varten täytyy toteuttaa ympäristövaikutusten arviointi (YVA).
Hankoniemi on muuttolintujen tärkeä kerääntymiskohde ja Hankoniemen kärjessä, Hangon lintuasemalla on lintujen muuttoa seurattu pitkään, mutta Koverharin kohdalta ei muuton sijoittumisesta ole tietoja.

Tringa onkin tehnyt hankkeesta vastaavan tuulivoimayhtiön, wpd-Finland Oy:n kanssa sopimuksen alueen pesimälinnuston kartoituksesta sekä kattavasta kevät- ja syysmuuton seurannasta hankkeen YVAa varten. Kevätseuranta on aloitettu nyt huhtikuussa ja syysmuuton tarkkailu toteutetaan noin 10.8. alkaen marraskuun alkuun saakka. Lisäksi kesällä selvitetään, lentävätkö alueella pesivät linnut suunniteltujen voimaloiden kohdalta alueen ohi.
Lisätietoja tuulipuistohankkeesta löytyy wpd-Finland Oy:n sivuilta:
http://www.wpd.de/fi/projektejamme/koverhar.html  (Ympäristövaikutusten arviointiohjelma löytyy sivun vasemman laidan linkin alta)
Toteutettavasta linnustoselvityksistä voi tarvittaessa kysellä Tuomas Seimolalta (tseimola(at)yahoo.com) ja Johan Ekroosilta (johan.ekroos(at)helsinki.fi)

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin