Pöllöillä ennätysaikaiset ja runsaat pesinnät

sarvipollon poikanen.jpg
 Sarvipöllön poikanen (c) Kari Soilevaara


Poikkeuksellisen vahvan myyräkannan ansiosta Tringan alueella on saatu ihailla talven aikana useita talvehtivia sinisuohaukkoja, piekanoita ja hiirihaukkoja.  Muun muassa Kirkkonummen Saltfjärdenillä on ollut koko talven läpi toistakymmentä pikkujyrsijöitä saalistavaa päiväpetolintua. Myyrien runsaalla määrällä on vaikutuksensa myös niitä pääasiallisena ravintonaan käyttävien pöllöjen pesintään. Ravintotilanteen ollessa hyvä, pöllöt aloittavat pesinnät mahdollisimman aikaisin ja niinpä useat pöllörengastajat ovat tehneet ennätysaikaisia pesä- ja poikashavaintoja tänä vuonna. Helsingissä ensimmäisen lehtopöllön muninta alkoi jo joulun aikaan ja maaliskuussa on tavattu lehtopöllön lentopoikueita ainakin Espoossa ja Helsingissä. Petri Sola rengasti 6.3. 2-3 viikkoa vanhat lehtopöllön poikaset Mäntsälässä. Leuto alkutalvi on todennäköisesti myös aikaistanut pesintöjä.   (ks. myös kuva Tarsiger.com :sta)

  
Ravintotilanteen ollessa hyvä myös pesintöjä aloittavien parien määrä on suuri ja poikuekoot kasvavat. Onnistuneista alkutalven pöllöjenkuunteluretkistä on raportoitu Tringa-verkossa, mikä antaa osviittaa useista pesimishaluisista pöllöistä. Tringan alueella linnustotutkimusta tekevän Kimpari Bird Projectin tutkimusalueella tehtiin tänä vuonna myös 32 vuotta kestäneen tutkimuksen ennätys: 250 km2 tutkimusalueella tavattiin 50 lehtopöllöreviiriä. Kuunteluissa havaittiin myös useita huuhkajia, sarvipöllöjä, helmipöllö ja muutamia varpuspöllöjä.
 
Kuinka paljon pöllöjä sitten selviää aikuisiksi asti? Pesintöjen onnistumisen määrittelee ravinnon saatavuus poikasten kasvaessa. Pitkäaikaisten tutkimusten perusteella tiedetään, että myyrien määrä tulee väistämättä romahtamaan. Jos romahdus tapahtuu alkukeväästä osa pareista saattaa jättää pesinnän kesken, loppukevään myyräkato voi taas vaikeuttaa poikasten ravinnonhankintaa. Mitä lähemmäksi kesää mennään, sitä helpompaa on kuitenkin löytää korvaavaa ravintoa: kuten lintuja, sammakoita ja oravia poikasten ruuaksi.
 
Nyt on siis hyvä aika mennä pöllöretkelle! Lämmintä juomaa ja tarkat korvat mukaan ja metsäteiden varsille ihmettelemään!
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin