Vuoden lintu

Vuoden lintu on BirdLife Suomen koordinoimana tutkimushanke, jossa kerätään tehostetusti tietoja lintulajien nykytilasta koko maassa. Vuonna 2023 hankkeessa pidetään välivuosi ja sen sijaan keskitytään valtakunnallisen lintuatlaksen kartoituksiin. 

Vuoden linnut ovat yleensä harvalukuisia ja/tai huonosti tunnettuja lajeja, ja valinnan perusteena on lisäksi usein lajin voimakas taantuminen tai runsastuminen, josta halutaan lisää tietoa. Tringan alueen osalta hankkeen tuloksia on julkaistu Tringa-lehdessä ja valtakunnallisia tuloksia Linnut-vuosikirjoissa. Vuoden 2022 linnut olivat naurulokki ja pikkulokki.

Lisätietoja: https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/

Vuoden linnut 2000-2022
 • 2022: nauru- ja pikkulokki
 • 2021: pikkutikka
 • 2020: peltosirkku
 • 2019: ei valittu
 • 2018: punasotka
 • 2017: pikkutylli
 • 2016: koskikara
 • 2015: räystäspääsky & haarapääsky
 • 2014: laulujoutsen
 • 2013: selkälokki
 • 2012: mustakurkku-uikku
 • 2011: kuovi
 • 2010: kuikka & kaakkuri
 • 2009: törmäpääsky
 • 2008: naurulokki & pikkulokki
 • 2007: kuukkeli
 • 2006: kottarainen
 • 2005: kaulushaikara & ruskosuohaukka
 • 2004: laulujoutsen
 • 2003: selkälokki
 • 2002: pikkulepinkäinen
 • 2001: peltosirkku
 • 2000: käenpiika
Kirjoita jotakin