Ilmoita kaikki peltosirkkuhavainnot Tiiraan!Missä peltosirkkuja vielä on? Osallistu kartoitukseen!
Markus Pihan ja Tuomas Seimolan tutkimusryhmä selvittää Tringan kanssa yhteistyössä Uudenmaan peltosirkkutilanteen vuonna 2019. Vaikka alueella retkeillään paljon, ovat monet peltosirkun mahdolliset esiintymispaikat yhä selvittämättä. Jokainen havainto on tämän äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun lajin tilan selvittämiseksi arvokas, ja selvitykseen tarvitaan lintuharrastajien apua!
Miten voit osallistua kartoitukseen?
Peltosirkut löytyvät useimmiten suurilta tai suurehkoilta peltomaisemakokonaisuuksilta, joilla retkeillen reviirejä olisi hyvä etsiä aloittaen esimerkiksi omien retkeilyalueiden tuntumasta. Peltosirkkujen lauluryhmien sijainti on usein peltojen keskellä etäällä lähimmistä teistä ja lajin esiintymisen varmistaminen vaatii usein hieman jalkatyötä. Lajin laulu kuuluu optimiolosuhteissa noin 300 metrin päähän.
Peltosirkun havaitseminen on varmempaa, mikäli käytetään atrappia/äänihoukutinta, johon laji yleensä reagoi silloinkin kun pariutuminen on jo tapahtunut ja lauluaktiivisuus on vähäisempää. Lyhytaikainen ja ensireaktioon lopetettava äänihoukuttimen käyttö ei häiritse merkittävästi lintua, joka luonnollisestikin esiintyy yleensä pienissä lauluryhmissä kuuloetäisyyden päässä naapurista.
Suurimpia aukkoja Uudenmaan nykyisen esiintymiskuvan tiedoissa on Sipoon, Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän, Vihdin, Karkkilan sekä Lohjan (Nummi-Pusulan) pohjoisosien ja Raaseporin länsi- ja eteläosien alueilla. Kyseisten kuntien alueella on useita peltosirkun esiintymiselle soveliaita maisemakokonaisuuksia, jotka ovat käytännössä kokonaan retkeilyn ulkopuolella tai erittäin vähän harrastajien retkeilemiä.
Kannustamme tringalaisia kirjaamaan kaikki peltosirkkuhavainnot (myös nollahavainnot!) Tiiraan. Lisätietoina havaintoon tulee liittää mahdollinen atrapin käyttö, kävelyn määrä/kattavuus sekä alueella käytetty aika. Peltosirkkujen löytämiselle paras aika on noin 15.5.–30.6.
Lähetämme mielellämme lisätietoja ja ehdotuksia kartoituspaikoiksi. Ota rohkeasti yhteyttä!
Markus Piha (markus.piha@helsinki.fi)
Tuomas Seimola (tuomas.seimola@luke.fi)

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin