Tringan kevätkokouksen kuulumisia


Tringan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä Tieteiden talolla 4.4.2019 klo 18. Paikalla oli noin 50 Tringan jäsentä. Sääntömääräisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Uusivuori ja sihteeriksi Hannu Holmström.
Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hintikka esitteli vuoden 2018 vuosikertomuksen ja toiminnanjohtaja Johannes Silvonen tuloslaskelman ja taseen. Yhdistyksen toiminta oli kertomusvuonna aktiivista, ja erityisesti retki- ja nuorisopuolella tapahtui: Tringa järjesti kertomusvuonna noin 130 retkeä tai opastusta ja vei 379 koululaista linturetkelle.
Jukka Hintikka esitteli myös Tringan keväällä 2015 hyväksytyn sijoitusstrategian mukaisten sijoitusten tilanteen. Sijoitukset ovat noin viisi prosenttia eli reilun 10 000 euroa tappiolla, ja hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin päättämällä luopua aktiivisesti hoidetuista rahastoista. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Hallitusta täydennettiin valitsemalla eronneen Erkki Virolaisen tilalle Leena Hintsanen.
Sääntömääräisen kokouksen lopuksi keskusteltiin vielä lyhyesti valkoposkihanheen kohdistuvasta häirinnästä. Yhdistyksen tämän vuoden toimintasuunnitelmassa on valkoposkihanhistrategian laatiminen, ja sitä kautta yritetään saada esille enemmän myönteisiä asioita Uudenmaan valkoposkihanhista.
Illan varsinaisena ohjelmana nähtiin ja kuultiin Roland Vösan ensyklopedinen esitys Tringan retkestä Itä-Siperian Jakutskiin, Tiksiin ja Lena-joen suistoon. Suhteellisen alhaisesta lajimäärästä (noin 140 lajia 2 viikon retkellä) huolimatta retki oli varmasti unohtumaton. Venäjällä on laajoja alueita, joilla juuri kukaan ei retkeile ja joiden linnustosta tiedetään vain vähän, ja tämä jännittävä tutkimusmatkan tunne välittyi myös yleisöön. Retki oli Venäjän sisäisine lentoineen, erikoisviisumeineen ja lupineen poikkeuksellisen vaikea järjestellä, mutta Ville Haapasaloa mukaillen: vaikka mikään ei toiminut, niin kaikki kuitenkin järjestyi ruusulokkien pesimäyhdyskuntaa myöten.
Kuva: Hannu Holmström

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin