BirdLife Suomen kokouksen terveisiä

Viikonloppuna 18.-19.11.2017 pidettiin Valkeakoskella BirdLife Suomen edustajiston kokous. Sen yhteydessä emojärjestömme palkitsi kaksi aktiivista tringalaista: Porvoon Seudun Lintuyhdistyksen kasvatti ja nykyinen tringalainen Teemu Sirkkala nimettiin Vuoden nuoreksi lintuharrastajaksi, ja Tringan retkivastaava Jaana Sarvala valittiin Vuoden retkikummiksi. Tringan puolesta parhaat onnittelut molemmille!
Kokouksessa käsiteltiin myös paljon muita asioita. Lauantain seminaaripäivässä pohdittiin muun muassa BirdLifen uusimman kyselyn tuloksia ja keskusjärjestön strategian jalkauttamista paikallisiin lintuyhdistyksiin. Lisäksi tutustuttiin muutamien paikallisyhdistysten onnistuneisiin projekteihin. Tässä yhteydessä Tringa esitteli suojelutoimintaansa ja vanhojen Tringa-lehtien digitointihanketta, jonka tavoitteena on saada kaikki julkaistut ja tulevat Tringa-lehdet yhdistyksen jäsenten luettavaksi internetiin.
Sunnuntain virallisessa kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli hyväksyttiin BirdLife Suomen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018, päätettiin pitää BirdLife-jäsenmaksu viime vuoden korotuksen jälkeen ennallaan 13 eurossa ja valittiin uusi BirdLife Suomen liittohallitus. Liittohallituksessa on edelleen yksi tringalainen edustaja, Risto Nevanlinna.
Lisäksi hyväksyttiin keskusjärjestön 2017-2020 strategiakauden keinot. Niiden avulla BirdLife toivottavasti saavuttaa strategian tavoitteet, joihin kuuluu mm. linnuille tärkeiden alueiden turvaaminen, aktiivisten nuorten lintuharrastajien määrän kasvattaminen ja BirdLifen brändin vahvistaminen. Viime mainittuun liittyen keskusteltiin siitä, voisivatko BirdLife Suomen paikallisyhdistykset siirtyä käyttämään ulkoisessa viestinnässään suoraan BirdLifeen viittaavaa nimeä. Esimerkiksi Kanta-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys on jo päättänyt, että se voi käyttää nimensä rinnalla myös nimeä BirdLife Kanta-Häme.
Tringan BirdLife-edustajia ovat kaudella 2018-2019 Jaakko Asplund, Jukka Hintikka, Aili Jukarainen, Eeva-Liisa Korpela, Taavi Sulander, Pertti Uusivuori, Erkki Virolainen ja Kaisa Välimäki.
Kiitokset kaikille paikalla olleille ja valmisteluun osallistuneille Tringan jäsenille, suojelusihteeri Hanna-Maijalle, toiminnanjohtaja Johannekselle, BirdLifen keskustoimistolle ja kokouksen isäntänä toimineelle Valkeakosken Lintuharrastajat ry:lle!

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin