Karttoja Tiira-havainnoista

Tiira-lintutietopalveluun on kertynyt Tringan alueelta jo 1,2 miljoonaa havaintoa. Alla ”lämpökarttoja” muutamasta lajista. Ne perustuvat Tiiraan marraskuuhun 2014 mennessä tallennettuihin havaintoihin.
Havainnot kertovat paitsi lintujen levinneisyydestä, myös lintuharrastajien liikkeistä ja Tiiran käyttötavoista. Hajahavaintojen käyttö vaatiikin ymmärrystä havainnointi- ja kirjaamistavoista. Kartoitushankkeet tuottavat tätä systemaattisempaa ja kattavampaa tietoa.

Mitä kartat kertovat

Suuressa osassa havaintoja ei ole linnun koordinaatteja, vaan ainoastaan havainnoijan koordinaatit. Siksi linnun paikan perusteella piirretyt kartat näyttävät huomattavan tyhjiltä verrattuna havainnoijan paikan perusteella tehtyihin.

Varpunen, havainnoijan paikan mukaan, 2000-2014

Varpunen, linnun paikan mukaan, 2000-2014


Useimmiten havainnoista puuttuu myös tieto koordinaattien tarkkuudesta. Tarkkuus voi vaihdella metreistä kilometreihin. Pelkkien tarkkojen koordinaattien käyttäminen tekisi kartoista vieläkin tyhjempiä, mutta toisaalta epätarkkojen mukaan ottaminen vääristää jonkin verran karttojen yksityiskohtia.
Havainnoijan koordinaatit osoittavat paikan mistä lintu on havaittu (usein karkeasti), vaikka itse lintu olisi siitä kaukanakin. Havaintopaikan perusteella piirreyt kartat painottavat pisteitä, joissa lintuharrastajat viettävät aikaa. Esim. pikkulepinkäiskartalla on keskittymiä mm. Laajalahden ja Viikin lintutorneilla sekä suosituilla muutonhavainnointipaikoilla (Hangon lintuasema, Santahamina). Lintupaikoilla havainnot kirjataan usein lintutorneille tai keskelle aluetta, esim. Laajalahdella lahden keskelle.

Pikkulepinkäinen, paikalliset havainnoijan paikan mukaan, kesäkaudet 2000-2014


Useimmat harrastajat eivät tallenna aktiivisesti havaintoja yleisistä linnuista. Esim. varpunen (ks. edellä) näyttää olevan hyvin harvinainen pääkaupunkiseudun ja Hangon ulkopuolella. Sen sijaan aktiivisten havainnoijien koti- ja retkeilyseudut ylikorostuvat. Esim. varpuskartassa on kirkas piste Vantaan Rekolassa erään harrastajan kotipihan kohdalla.
Tallentamisen keskittymistä harvinaisiin lajeihin ja koordinaattien puutetta kompensoivat linnustonkartoitusprojektit, joiden havainnot kirjataan Tiiraan tarkasti. Esim. töyhtötiaiskartalla on paljon yksittäisiä pisteitä Pohjan ja Meikon metsäalueilla, joilla Tringa on järjestänyt kartoitusprojekteja.

Töyhtötiainen, paikalliset linnun paikan mukaan, kaikki havainnot 2000-2014

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin