Tringa tiedottaa: Oikeuskanslerinvirasto puuttui metsästäjiä yksipuolisesti suosivaan poikkeuslupakäytäntöön

MEDIATIEDOTE 19.2.2014
Vapaa julkaistavaksi heti
Oikeuskanslerinvirasto puuttui metsästäjiä yksipuolisesti suosivaan poikkeuslupakäytäntöön
Apulaisoikeuskansleri edellyttää 12.2.2014 antamallaan päätöksellä Maa- ja metsätalousministeriötä ja riistahallintoa korjaamaan hallinnonalansa käytännön, joka sallii lintujen ampumisen poikkeusluvilla rauhoitusaikana ennen kuin 30 päivän valitusaika on umpeutunut.
”Tringa ry kanteli vuonna 2012 oikeuskanslerille, koska katsoi että hallintokäytäntö on metsästäjiä yksipuolisesti suosiva ja perustuslain kannalta ongelmallinen. Apulaisoikeuskansleri asettui nyt antamassaan päätöksessä Tringan kannalle”, sanoo Tringa ry:n suojelusihteeri Aili Jukarainen.

 
Suomen riistakeskuksella on valta myöntää poikkeuslupia lintujen pesimäaikaisesta rauhoituksesta. Tähän mennessä riistakeskuksen myöntämiä lupia on voitu käyttää välittömästi ilman 30 päivän valitusaikaa. Tringa ry:n mielestä myöntämisperusteet eivät aina ole täyttäneet EU:n lintudirektiivin vaatimuksia. Tämän vuoksi Tringa ja useat muut lintuyhdistykset ovat valittaneet niistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.
”Korkein hallinto-oikeus on ratkaisuissaan todennut, että toimivan oikeussuojajärjestelmän kannalta on tärkeää, että rauhoituksesta ei voida poiketa ennen valitusajan päättymistä. Tästä huolimatta Suomen riistakeskus on jatkanut poikkeuslupien myöntämistä hyvää hallintokäytäntöä polkevalla tavalla”, Aili Jukarainen kertoo.
Apulaisoikeuskansleri katsoo nyt antamassaan päätöksessä, että Maa- ja metsätalousministeriön tulee varmistaa, että poikkeuslupien täytääntöönpanokäytännöt saatetaan ministeriön alaisessa hallinnossa toimivan oikeussuojajärjestelmän mukaiseksi.
Suomen riistakeskus myöntää vuosittain poikkeuslupia Riistahallinnolle kuuluvien lintulajien pesimäaikaisesta rauhoituksesta 200 000 lintuyksilölle, vaikka lintudirektiivin tavoitteena on rauhoittaa luonto kevään ja kesän lisääntymiskaudeksi.
Oikeuskanslerinviraston päätös löytyy diaarionumerolla OKV/931/1/2012.
Lisätietoja:
Suojelusihteeri Aili Jukarainen, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, 050 380 3283
 

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin