Tringa muistutti Pohjanpitäjänlahden perukan laiturihakemuksesta

Nordcenter Golfmarina on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) vesilain mukaista lupaa rakentaa 70 metriä pitkä laituri Raaseporiin, Pohjanpitäjänlahden Skuruvikeniin. Koko Pohjanpitäjänlahti kuuluu Natura 2000-verkostoon ja Pohjanpitäjänlahden perukka on maakunnallisesti tärkeä levähdysalue keväisin kaakkurille ja kuikalle. Laituri sijoittuisi keväällä muutolla levähtäviä vesilintuja keräävän sulan reunaan.

Laiturihankkeesta oli lupahakemusta varten laadittu Natura-arvion tarvearvio, jonka mukaan laituri ei aiheuta merkittävää haittaa linnustolle, mikäli laiturille pääsy estetään keväällä, kun linnut levähtävät alueella. Tringa katsoi muistutuksessaan, että laiturin käytön estämisen valvonta olisi hyvin hankalaa, varsinkin kun käyttö tulisi estää huhtikuun loppupuolelle saakka. Tringa esitti, ettei lupaa laiturihankkeelle tule myöntää ennenkuin hankkeesta on toteutettu varsinainen Natura-arvio, jonka yhteydessä laiturille etsitään vaihtoehtoinen sijoituspaikka, jossa sen vaikutukset linnustoon olisivat nyt esitettyä sijoituspaikkaa vähäisempiä.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin