BirdLife Suomi hakee toiminnanjohtajaa

BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, jonka jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin 11 000 henkilöjäsentä. BirdLife Suomi on osa kansainvälistä BirdLife International -järjestöä, joka on maailman suurin kansalaisjärjestöistä koostuva ympäristöjärjestöjen verkosto sekä johtava linnustonsuojelun asiantuntija. BirdLife toimii yli 110 maassa ja keskittyy lintujen, lintupaikkojen ja lintujen käyttämien elinympäristöjen suojeluun ja pyrkii sitä kautta parantamaan lintujen, muun luonnon ja ihmisten elämänlaatua. Palveluksessamme on 8 vakituista työntekijää ja määräajoin projektityöntekijöitä.
Nykyisen toimenhaltijan siirtyessä muihin tehtäviin haemme Helsingissä sijaitsevaan toimistoomme
TOIMINNANJOHTAJAA
Toiminnanjohtajan tehtävänä on johtaa yhdistyksen strategian ja suunnitelmien mukaista toimintaa, vastata yhdistyksen kehitystyöstä, varainhankinnasta, taloudesta sekä yhteistyöstä sidosryhmien ja sopimuskumppanien kanssa. Toiminnanjohtaja toimii työntekijöiden esimiehenä.
Odotamme sinulta
työkokemusta johtamis- ja esimiestyöstä
hyvää henkilö-, yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteiden hallintaa
esiintymistaitoa ja paineensietokykyä
hyvää englannin kielen ja riittävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Arvostamme
kokemusta järjestötyöstä ja projektinhallinnasta
tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
osaamista lintuharrastuksesta, -tutkimuksesta tai -suojelusta
kehittävää johtamisotetta ja markkinointihenkisyyttä.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen otsikolla ”Rekrytointi” toimitetaan viimeistään 7.11.2011 osoitteeseen BirdLife Suomi ry, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki tai sähköpostitse osoitteella teemu.lehtiniemi(at)birdlife.fi.
Lisätietoja antaa virkaatekevä toiminnanjohtaja Teemu Lehtiniemi, puh. 0400 749 786.
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin