Mediatiedote: Selvitys Uudenmaan tärkeistä lintualueista on valmistunut

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa r.y. on julkaissut perusteellisen katsauksen Uudenmaan* tärkeistä lintualueista.
Tringan julkaisema kohdeluettelo käsittää 60 muista edukseen erottuvaa aluetta. Useat näistä alueista ovat myös suosittuja luontoharrastuskohteita. Tieteellinen selvitys perustuu Tringan vuosina 2007–2010 tekemiin linnustotutkimuksiin sadalla alueella, jotka kohdennettiin alueille, joilla tiedettiin olevan linnustollisia arvoja. Erikoistutkimuksin katettiin noin 860 neliökilometriä eli noin 10% maakunnan entisestä alasta. Tästä maa-alueita oli noin 40% ja merialueita 60%.
Selvityksessä on huomioitu myös hallinnon ja kuntien tekemät viime vuosikymmenen linnustoselvitykset 30 alueelta. Lisäksi on analysoitu satoja tuhansia havaintoja, jotka lintuharrastajat ovat tallentaneet Tiira-lintutietopalveluun (www.tiira.fi).
Luontoselvitysvelvollisuus kuuluu lainsäädännön mukaan kaavoittajille. Tringan vapaaehtoistyönä tekemä selvitys säästi maakunnan rahaa jopa 0,3 miljoonaa euroa. Tehty selvitys onkin luovutettu myös Uudenmaan maakuntakaavoituksesta ja siihen liittyvistä selvityksistä vastaavalle Uudenmaan liitolle kaavoituksen laatua parantamaan. Tringa toivoo myös kuntien huomioivan selvityksen yleis- ja asemakaavoituksessa.
Katsaus on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa http://www.tringa.fi/fi/ladattavia-artikkeleita.html.
Lisätiedot:
Margus Ellermaa
lintupaikkavastaava
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa r.y.
+358 50 362 9 875
*Selvitys kattaa Uudenmaan maakunnan ja Sipoon kunnan alueen ennen vuotta 2011. Uusimaa ja Itä-Uusimaa yhdistyivät 1.1.2011
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin