Osallistu talvisiin laskentoihin

Keskitalvi on hyvää aikaa osallistua Luonnontieteellisen keskusmuseon talvilintulaskentoihin tai ruokintapaikkaseurantaan!

TALVILINTULASKENNAT
Suomessa on kautta aikain laskettu lintuja lähes 4000 talvireitillä. Näistä laskenta on sammunut aikojen saatossa yli 3000 kohteella. Linnustonseurannan sivuille on laitettu lista jäsenyhdistyksittäin aiemmin lasketuista vanhoista reiteistä, joista on olemassa kartta, ja reitit olisi siten toistettavissa. Kannustan suuresti vanhojen reittien henkiin herättämisessä tai uuden reitin perustamisessa! Seuraava laskentakausi on 25.12.2010 – 9.1.2011

Vapaat reitit, joiden kartta on tiedossa, löytyvät osoitteesta:
http://www.luomus.fi/seurannat/talvilintulaskennat/index.htm
=> "Vapaat reitit, joiden kulkureitti on linnustonseurannan tiedossa"

Osa reiteistä voi kulkea päällekkäin nykyisten reittien kanssa, ja sen takia vanhan reitin elvytys pitää vielä tarkistaa reittikohtaisesti. Mikäli haluat elvyttää vanhan reitin henkiin tai perustaa uuden reitin, ota yhteyttä: aleksi.lehikoinen@helsinki.fi.

Talvilintulaskennan ohjeet löytyvät osoitteesta:
http://www.luomus.fi/seurannat/talvilintulaskennat/1_Laskentaohje.pdf

Linnustonseurannan sivuilta löytyy myös lista laskentareiteistä, joista ei ole toimitettu
karttaa. Mikäli huomaat reittisi listassa, pyydän lähettämään karttakopion reitin kulusta
linnustonseurantaan.
http://www.luomus.fi/seurannat/talvilintulaskennat/index.htm
=> "Vanhat reitit, joista ei ole karttaa linnustonseurannalla"

RUOKINTAPAIKKASEURANTA
Ruokintapaikkaseurantaan voi osallista millä tahansa ruokinnalla 1.10.-30.4. välisenä
aikana. Seurannan kannalta on riittävää mikäli saman ruokinnan vieraita seuraa samalla
seurantatehokkuudella kahtena peräkkäisenä kahden viikon jaksona
Ruokintapaikkaseurannan ohjeet löytyvät osoitteesta:
http://www.luomus.fi/seurannat/ruokintapaikkaseuranta/index.htm
Molempiin seurantoihin liittyen voi lisätietoja tiedustella linnustonseurannasta: linnustonseuranta@luomus.fi.

Linnustonseuranta toivottaa Rauhallista Joulua ja linturikasta Uutta Vuotta!!

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin