BirdLife hakee hankekoordinaattoria

BirdLife Suomi tarjoa töitä Sinulle, jolle lintujen suojelu on tärkeää:

BirdLife Suomi ry hakee hankekoordinaattoria Maakunnallisesti tärkeät lintualueet -hankkeeseen Maakunnallisesti tärkeät lintualueet -hankkeessa selvitetään ja nimetään maakunnallisella tasolla tärkeitä lintualueita. Hankekoordinaattorin tehtävänä on ohjata ja neuvoa lintuyhdistyksiä ja -harrastajia hankkeen toteuttamisessa ja suunnittelemisessa.

Edellytämme monipuolisia tietoja Suomen linnustosta ja lintuharrastuksesta. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, organisointikykyä, tietokoneen käyttötaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Kokemus järjestötoiminnasta, lintulaskennoista ja lintuhavaintoaineistojen käytöstä katsotaan hakijalle eduksi.

Työsuhde on määräaikainen vuoden 2011 alusta alkaen kaksi ja puoli vuotta. Työn suorituspaikka on BirdLife Suomen toimisto Helsingissä.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen (enintään 4 s.) ja palkkatoiveineen pyydetään toimittamaan sähköpostilla 2.12. mennessä Teemu Lehtiniemelle etunimi.sukunimi@birdlife.fi tai postitse osoitteeseen BirdLife Suomi ry, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki (kuoreen: "hankekoordinaattori"). Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa tutkimus- ja suojelujohtaja Teemu Lehtiniemi, p. (09) 4135 3300, 0400 749 786.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin