Haliaksen aineistoa hyödynnetty väitöskirjatyössä

Hangon lintuaseman aineistoa on hyödynnetty perjantaina 5.3. tarkastetussa Andreas Lindénin väitöskirjassa. Väitöskirja käsittelee populaatiodynamiikkaan vaikuttavien ympäristötekijöiden mallintamista.

Lindénin väitöskirjan viidestä osatyöstä kolme käsittelee lintuja. Väitöskirjan toisessa osatyössä tarkastellaan käpytikan vaelluskäyttäytymiseen ja pesimäkannan kannanvaihteluihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa on hyödynnetty Haliaksen käpytikkamuuttoaineistoa. Tulosten perusteella kuusen voimakkaasti vaihteleva käpysato vaikuttaa käpytikkojen vaellusaktiivisuuteen. Kuusen käpykatovuosina tikat vaeltavat aktiivisesti, kun taas hyvinä käpyvuosina tikat pysyvät metsissä. Suuret vaellukset käynnistyvät myös aikaisemmin kuin pienet. Männyn käpysato vaihtelee vuosien välillä vähän, ja siten männyn merkitys käpytikkamäärien selittäjänä on pienempi.

Väitöskirjan yhteenvedon voi käydä lataamassa tästä linkistä.

Hangon lintuasema onnittelee lämpimästi tuoretta tohtoria!

 

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin